Duur:  6 uur

Prijs €130 (0% BTW)

Incl. digitaal lesmateriaal, koffie/ thee, lunch. 

(10% inschrijfgeld bij aanmelden mogelijk)

​​Accreditatie Procert 6 punten Domein Voetzorg > domein voetzorg, categorie beroepsvereisten

KMO? Info 6  opleidingsuren 

Na bevestiging van inschrijving  is restitutie van het
inschrijfgeld niet mogelijk.  Bij inschrijving aan deze
opleiding  aanvaardt u de  algemene voorwaarden​
van onze partner PediRoda.

Wondzorg
Cursus voor voetzorgverleners

Nieuwe data webinar

28 september, 2 november, 23 november 2020 en 18 januari 2021 | (maandagen) 10u00 - 17u00

Fysiek in Almelo op 1 september

Specialistische kennis is een absoluut voorwaarde voor de zorg aan wonden oftewel wondzorg. Behalve een gedegen studie, vergt het van de betrokken zorgverleners inzicht en een hoge mate van concentratie. Wonden aan voeten komen relatief gezien vaak voor; denk b.v. aan ziekte, verwaarlozing, ouderdom, medicatie, en sportbeoefening.

 

Deze dagcursus is speciaal voor voetzorgverleners ontwikkeld in nauwe samenwerking met een zeer ervaren wondzorg-verpleegkundige.

 • Wat verstaan we nou eigenlijk onder wondverzorging door voetzorgverleners?

 • Wat zijn de rode vlaggen? (competentiegrens)

 • ‘Eerste Hulp Bij Voeten’.

 • Wat zijn de laatste inzichten en ontwikkelingen?

Een voetzorgprofessional mag een wond observeren en mogelijke bevindingen erover rapporteren in het dossier van de patiënt en/ of doorwijzen indien dat noodzakelijk lijkt.

 

Om patiënten zo deskundig mogelijk te ondersteunen en te adviseren is achtergrondkennis over diverse wonden/ huidafwijkingen belangrijk.

 

Kennis over wonden en de bijpassende zorg is een

noodzakelijke aanvulling op uw kennis als voetzorgverlener!

 • In de cursus wordt dieper op de verschillende soorten wonden ingegaan (acute en chronische wonden).

 • Daarnaast worden de verschillende fasen van wondgenezing besproken.

 • Aan de hand van foto’s en casuïstiek leren deelnemers een wond te observeren en te classificeren volgens het WCS en TIME model.

 • Verder bespreken we de eerste zorg (hulp) die verleend dient te worden en ook hoe de opvolging daarna vorm gegeven dient te worden.

 • Verschillende wondbehandeling-producten en verbandmaterialen zullen worden besproken om een goed inzicht te geven wat in een voetzorgpraktijk noodzakelijk is om ‘eerste hulp’ te verlenen.

 

Programma cursusdag (10u-17u)

 • Wat is een wond?

 • Wat zijn de fasen van wondgenezing?

 • Soorten wonden (acute en chronische)

 • Classificatie WCS en TIME

 • Blaren en ziekten met blaarvorming

 • Atypische wonden

 • Multidisciplinaire samenwerking

 • Wondbehandeling-producten en verbandmaterialen

 

Docent: Kasia Huisman

MischaNagel.nl organiseert deze unieke cursus

in samenwerking met Pediroda.

Kasia Huisman zal als docent de

inhoudelijke presentatie geven.

 

 

Mischa Nagel:

“Kasia Huisman is dè top-expert op dit gebied en ik ben er trots op dat juist zij deze cursus voor ons zal geven. Niet alleen weet Kasia heel erg veel over wondzorg. Ook heeft ze veelvuldig gepubliceerd over wondzorg artikelen en is een zeer ervaren docent!” 

Meer weten over Kasia Huisman? Klik hier voor haar profiel met daarin opleidingen, ervaring en publicaties.

 

Uw tickets boekt en bestelt u online op Voetzorgplus.

Cursus Wondzorg voor voetzorgverleners

Overzicht 
van de cursusdata

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

Deze cursus leert iedere pedicure belangrijke wonden te observeren en classificeren om zo tijdig de mogelijkheid van een infectie te melden. Kasia Huisman is een zeer ervan verpleegkundig specialist op het gebied van wondzorg. Andere begrippen of onderwerpen die besproken kunnen worden zijn: 'm van moisture', 't van tissue weefsel', vochtbalans, vochtig wondmilieu, complexe wonden en zwarte gele en rode wonden.

ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

 • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl