Curriculum
Oncologisch voetzorgverlener

Opleiding OVV

medisch/ pedicure +/++

Prijs €1295,00 (0% BTW)

Incl. digitaal lesmateriaal, lunch en consumpties. Exclusief

€150 examengeld (v.a. 2020)

​Accreditatie - Procert MP voetzorg (9) kwaliteitsbewust (6) professionaliteit: 9 = 24

Plusser: 0 (evt. 9 - vraag ons)

(BVV: 100 punten; St. Adap en KABIZ: 17,5 punten)

KMO? Klik hier

106 opleidingsuren

Het curriculum Oncologisch Voetzorgverlener OVV bestaat uit 106 uur studie verdeeld over zes lesdagen, twee stagedagen en thuisstudie. Het Zomer College omvat een extra lesdag plus een achste dag Schimmeldiagnostiek. Klik hier voor het lesrooster.
 

DEEL 1: Theorie & thema’s (niet limitatief)

 • Inleiding: Wat is Kanker?

 • Ervaringsdeling

 • De gevolgen van chemo en doelgerichte therapie voor huid, nagel en skelet

 • Screening & Preventie, paraneoplastische syndromen

 • Lymfoedeem & Lipoedeem

 • Neuropathie als gevolg van kankerbehandelingen

 • Onco-psychologie

 • Inloophuis & Opvang

 • De laatste fase​

 • Instrumentele behandeling

 • Massage bij kanker

 • 'Look good feel better'

 • Hygiëne & Infectie preventie

 • Communicatie (Verwijsbrief/Overdrachtstaat)

DEEL 2: Praktijk

Deze stage is een verplicht opleidingsonderdeel (geen vrijstellingen mogelijk).

 

De stage is een korte meeloopstage van 12 uur (2 dagen) op de afdeling oncologie van een ziekenhuis. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats (evt. met ondersteuning van Mischa Nagel).

 

DEEL 3: Zelfstudie

 • Lesstof thuis voorbereiden & herhalen

 • Huiswerkopdrachten

 • Stageverslag
   

DEEL 4: Examen

 • Casus

 • Mondeling examen

 • Schriftelijk examen

 

Het examen voor deze opleidingen wordt door een onafhankelijk extern bureau afgenomen.
 

Na het behalen van het examen krijgt de deelnemer een diploma dat één jaar geldig zal blijven. Gediplomeerden mogen gedurende dat jaar de titel ‘Oncologisch Voetzorgverlener OVV’ gebruiken. Dit is een geregistreerde titel.

 

Deelnemers worden eens per jaar opgeroepen voor een herscholingsdag. Deze is verplicht om de registratie te behouden.

 

In dit jaar zal ook een (onherleidbare) casus moeten worden ingeleverd. De data die hieruit voortkomen, worden gebruikt om te meten of de interventies van OVV effectief en doelmatig zijn. Verder zijn deze casusdata een opbouw naar klinisch onderzoek.

Docenten