Nascholing
Schimmeldiagnostiek

Na het succesvol volgen van de basiscursus schimmeldiagnostiek ontvangen deelnemers een certificaat wat drie jaar geldig is. Na het volgen van een nascholing wordt er wederom een certificaat afgegeven met dezelfde geldigheid. Alleen voetzorgverleners met een geldig certificaat mogen gebruik maken van het laboratorium voor medische microbiologie van het Radboud UMC.


Let op: het is niet mogelijk om aan de nascholing deel te nemen indien u niet eerder aan de basiscursus heeft deelgenomen en derhalve geen certificaat schimmeldiagnostiek heeft behaald. Deelnemers wiens certificaat in 2018 is verlopen mogen in 2019 alsnog de nascholing volgen.

PROGRAMMA
In deze nascholing komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: 

  1. Diabetes en schimmelinfecties

  2. Psoriasis en schimmelinfecties

  3. Reuma en schimmelinfecties

  4. Laser en Onychomycose is dat een goede optie?

  5. Diagnotische opties: KOH, Zelftesten, Kweek, PCR

  6. Uw eigen casuïstiek: U kunt voorafgaand aan deze cursus uw eigen casus insturen. Deze zullen tijdens de terugkomdag worden behandeld.   

Alleen gecertificeerde voetzorgverleners kunnen gebruik maken van de diagnostische mogelijkheden van het laboratorium voor medische microbiologie van het Radboud UMC. Zij mogen nagel- en huidmonsters afnemen en inzenden ter beoordeling op de aanwezigheid van schimmels. Dit heeft als voordeel voor de patiënt dat deze direct in uw praktijk juiste informatie verkrijgt. Het certificaat heeft een geldigheid van drie jaar; daarna vindt wederom een nascholing plaats.

 

(In de handel verkrijgbare zelftesten zijn alleen geschikt voor meting van dermatofyten. Hiermee wordt minimaal 15% van de diagnoses gemist.)
 

 

Aanmelden?
Bekijk hieronder de data.
Accreditatie
ProCert: 6 punten
Domein: Voetzorg
Categorie: Beroepsvereisten
Kosten
€165,- (0% BTW) 
Inclusief inschrijfgeld, digitaal lesmateriaal, consumpties en lunch/diner.

KMO (sinds mei 2019)

Voor Vlaamse ondernemingen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van uw KMO-Portefeuille -

ons erkenningsnummer is DV.O234116

Meer informatie vindt u hier.

Opleidingsuren: zes (6)

 
Na bevestiging van inschrijving is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. 

---

Bij deelname aan deze opleiding aanvaardt u onze algemene voorwaarden​.

---

Pediroda verzorgt administratieve en logistieke ondersteuning voor de cursussen van Mischa Nagel – uw inschrijving zal door Pediroda worden afgehandeld.

Nascholing Schimmeldiagnostiek

Overzicht 
van de cursusdata

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

Nieuws

  • Facebook Social Icon
Mischa Nagel
Zorgspecialist

© 2019 MischaNagel.nl i.s.m. Production Office