Uw privacy

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze klanten (w.o. cursisten en deelnemers aan congressen) en de bezoekers van onze website en vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Daarom dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, laat het ons dan weten via info@mischanagel.nl.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die MischaNagel.nl BV verzamelt en verwerkt van bezoekers van de website en alle activiteiten van MischaNagel.nl BV waaronder scholing en informatievoorziening over zorgverlening. Door gebruik te maken van onze website en/ of deze activiteiten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. MischaNagel.nl BV is ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Administratieve verwerking van uw inschrijving voor een activiteit

(cursus, opleiding of evenement)

Voor uw inschrijving hebben wij uw naam, e-mailadres, factuur-adres, betaalgegeven en telefoonnummer nodig en mits van toepassing uw inschrijfnummer bij uw brancheorganisatie. Hiermee kunnen wij u op de hoogte houden over de status van de door u geboekte activiteit en u voor deze activiteit factureren. Na afloop van de activiteit gebruiken we deze gegevens voor het toezenden van b.v. uw certificaat van deelname, eventueel digitaal lesmateriaal en bijschrijving van accreditatiepunten bij uw brancheorganisatie indien van toepassing.

Deze gegevens verwerken wij in een online CRM-programma (Customer Relationship Management), emailmanagementsysteem en boekhoudprogramma. In voorkomende gevallen wordt gebruik gemaakt van een door een derde partij beheerd online reserveringssysteem voor de (voor)verkoop en administratie voorafgaand aan de activiteit (b.v. EventBrite; hun privacy beleid vindt u hier). 

Naar aanleiding van onze nauwe operationele samenwerking met PediRoda in de administratieve ondersteuning van sommige van onze activiteiten, wordt de verwerking daarvan geheel of gedeeltelijk door Pediroda middels hun systemen en processen verwerkt. Meer informatie daarover en de privacyverklaring van Pediroda kunt u hier vinden.

MischaNagel.nl en Pediroda wisselen alleen waar nodig voor de uitvoering, inschrijving en administratieve verwerking van een specifieke activiteit de daartoe noodzakelijke persoonlijke informatie uit. Deze persoonsgegevens worden per email verzonden en zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard, beveiligd en verwerkt.

In voorkomende gevallen werkt MischaNagel.nl samen met andere partijen in de organisatie van een activiteit. Eventuele uitwisseling van persoonsgegevens die daartoe noodzakelijk is zal volgens de in deze privacyverklaring principes en systemen worden behandeld (zie hieronder ‘Uw inschrijving’).

 

Uw inschrijving

Indien u zich inschrijft voor een activiteit slaan wij de volgende gegevens op:

 • uw naam,

 • NAW-gegevens (factuur adres),

 • telefoonnummer,

 • e-mailadres en

 • inschrijfnummer bij uw brancheorganisatie(s).

 

Voor sommige activiteiten kunnen we u ook vragen naar uw

 • geboortedatum en -plaats,

 • uw beroep,  

 • de naam van uw praktijk of de praktijk waar u werkzaam bent en/ of

 • uw btw-nummer.

 

Deze gegevens worden o.m. gebruikt voor facturatie,  uw certificaat van deelname en bijschrijving van accreditatiepunten. Voor sommige activiteiten geldt een nascholingsverplichting; op basis van de termijn die daarvoor staat, trachten we u daarvoor tijdig uit te nodigen door het toesturen van een email bericht. Dat kan handig zijn, want zo hoeft u dit zelf niet te onthouden. Wij kunnen ook gegevens over het bijwonen van eerdere activiteiten registreren om u waar nodig te informeren over recente ontwikkelingen betreffende de inhoud ervan of nieuwe activiteiten op dit of vergelijkbare gebieden. 

Om dit mogelijk te maken kunnen we de volgende gegevens bewaren:

 • datum en naam van cursus/ opleiding

 • vervaldatum (indien nascholing verplicht is)

 • examenresultaten (indien van toepassing)

 • ingediende casussen (indien van toepassing - patiënt informatie altijd geanonimiseerd)

Voor een OVV ​bewaren we ook de volgende gegevens (o.a. voor gebruik op de digitale verwijsgids IKNL en ons eigen patiëntenforum Oncofoot.com.

 • additionele praktijkadressen (indien van toepassing)

 • url link van uw praktijk website

 • GPS coordinaten van praktijk(en) voor gebruik op Oncofoot zorgkaart

 • persoonlijk email adres en/ of telefoonnummer

 

Betaling factuur

In voorkomende gevallen factureert MischaNagel.nl u geheel of gedeeltelijk voor het bijwonen van een activiteit of het leveren van aanverwante diensten en/of goederen. Indien de factuur na bijwonen van de activiteit niet betaald is, kunnen wij u mailen of bellen om u te herinneren dat deze nog niet voldaan is en/ of u daarvoor in gebreke stellen.

Ook kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een incassobureau (Intocash) en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert. Deze persoonsgegevens worden per email verzonden en zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard, beveiligd en verwerkt.

 

Formulieren op onze website

Als u een e-mail, een contactformulier met naam, telefoonnummer en e-mailadres of een retourformulier met persoonsgegevens naar ons stuurt, dan worden de gegevens van de e-mail, het contactformulier of het retourformulier alleen gebruikt voor volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan.

Alle gegevens die door MischaNagel.nl BV en onze partner(s) worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard, beveiligd worden verwerkt en zullen niet worden doorverkocht.

 

Nieuwsbrief

MischaNagel.nl BV biedt u de mogelijkheid tot inschrijving op onze nieuwsbrief(/ven). Hiermee geeft u toestemming om uw voornaam, achternaam, adresgegevens (t.b.v. lokale/ regionale berichten) en e-mailadres op te slaan op de servers van Mailchimp). Zelfs al staan de servers van MailChimp buiten de EU, MailChimp handelt volgens en is gecertificeerd onder de het ‘EU – US Privacy Shield Framework’ en committeert zich alle informatie van EU-burgers op te slaan en te verwerken volgens de hier geldende ‘privacy’ regels. Het privacy beleid van Mailchimp vindt u hier; hierin kunt u lezen dat Mailchimp e-mailadressen niet verkoopt aan derden.

Middels Mailchimp kunnen wij u op de hoogte houden van voor u relevante en interessante activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen op uw vakgebied. Onderaan iedere nieuwsbrief heeft u te allen tijde de mogelijkheid uw gegevens te wijzigen en/of u af te melden voor onze nieuwsbrief. Ook door het sturen van een bericht daartoe aan info@mischanagel.nl passen we uw gegevens naar uw wens aan of schrijven we u uit waarna u de nieuwsbrief niet meer zult ontvangen.

 

Gebruik van cookies

MischaNagel.nl BV maakt gebruik van functionele en analytische cookies en pixels. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Analytische cookies gebruiken wij om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van onze website. (Functionele cookies zijn nodig om een webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagen zit. MischaNagel.nl heeft momenteel geen webshop.)

Wij maken nog geen actief gebruik van trackingcookies (cookies die individueel surfgedrag

bijhouden en profielen opstellen om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken)! Indien dit wel het geval is, zullen wij dit in deze verklaring opnemen en vragen wij individuele toestemming om deze te mogen plaatsen tijdens uw sessie met onze webpagina.

 

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Houd er dan wel rekening mee dat dit invloed heeft op uw ervaring in de werking van onze website. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

 

Google Analytics

Wij registreren gegevens over het gebruik van onze website met cookies van Google Analytics. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Met deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren en (laten) aanpassen naar de wensen van onze gebruikers. De gegevens worden 26 maanden bewaard, voordat deze automatisch worden verwijderd van de servers van Analytics. MischaNagel.nl BV heeft een overeenkomst met Google afgesloten voor de verwerking van persoonsgegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld en IP-adressen zijn geanonimiseerd.

 

Beveiliging en bewaring

Alle medewerkers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen  passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo worden de gegevens die u aan ons verstrekt opgeslagen in ons “TeamLeader’ online CRM-systeem op beveiligde servers in de EU volgens strikte naleving van de laatste wetgeving. Toegang is middels een gebruikersnaam en wachtwoord beschermd. Het privacy beleid van TeamLeader vindt u hier.

Voor toezending van o.a. cursuscertificaten en lesmateriaal voor het volgen van een activiteit maken we gebruik van ‘Google Drive’ en de online mail-merge applicatie YAMM. Toegang tot Google Drive is beveiligd middels twee stap authenticatie. Google maakt gebruik van servers op verschillende locaties, ook buiten de EU. Google voldoet aan bepaalde juridische kaders die verband houden met de overdracht van gegevens, zoals de Privacy Shield-kaders tussen de EU en de VS. Meer gegevens over Google’s privacy beleid vindt u hier.YAMM -een Frans bedrijf-voldoet aan de EU-GDPR regelgeving; meer gegevens over hun privacy beleid vindt u hier.

Voor onze administratie maken wij gebruik van het onlineboekhoudprogramma Exact. Deze voldoet aan strikte veiligheidseisen en gebruikt twee-stap authenticatie. De veiligheid van uw persoonsgegevens wordt hierdoor gewaarborgd.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens van bestelformulieren, inschrijfformulieren, contactformulieren, nieuwsbriefaanmeldingen, bezoekersstatistieken en back-ups worden opgeslagen middels de hierboven beschreven diensten. Daarnaast maken we van sommige informatie een back-up die bewaard wordt op DropBox. Daarvoor kunnen servers buiten de EU gebruikt worden. Dropbox voldoet aan het Amerikaans-Europese Privacy Shield Frameworks kader. U vindt het Privacy Shield-certificaat van Dropbox hierKlik hier voor meer informatie over het Privacy Shield.

U kunt ons op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. MischaNagel.nl BV kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van MischaNagel.nl BV verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

 

Inzage, correctie en verwijdering

MischaNagel.nl BV houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Als u klant bij ons wordt, maken wij doorgaans een account voor u aan. Binnen dit account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment worden gewijzigd. U kunt uw eigen persoonsgegevens opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of verwijderen door een mail te sturen naar info@MischaNagel.nl.

Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief een link om uw gegevens te wijzigen en/of u hiervoor af te melden. 

 

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij daarvoor een passende oplossing kunnen vinden.

Komen wij onze verplichtingen niet na, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: info@MischaNagel.nl.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld in te zien, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Herzien: maart 2019

MischaNagel.nl BV

Amstelveenseweg 970C

1081 JR Amsterdam

info@MischaNagel.nl

ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

 • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl