Voortgang Oncologisch Voetzorgverlener (OVV)

Persbericht van Provoet afgelopen vrijdag over de status van Oncologisch Voetzorgverlener.


Provoet heeft afgelopen vrijdag in een nieuwsbrief aan de leden het volgende persbericht geplaatst:
--- Begin persbericht ---


ProVoet ontwikkelt specialisatie medisch pedicure oncologie

Start ontwikkeling BKD oncologie Binnenkort starten we vanuit ProVoet met de ontwikkeling van een branchekwalificatiedossier (BKD) voor het aandachtsgebied oncologie. We zien de laatste jaren dat er steeds meer behoefte is aan specialistische voetzorg bij mensen met kanker. Om dit in goede banen te leiden, ontwikkelen we nu dit BKD, wat gelijk de basis is voor een nieuwe specialisatie oncologie voor de medisch pedicure. We verwachten dat het BKD begin 2019 klaar is. Aan de kant van de opleiders ontvangen we positieve reacties op deze ontwikkeling en verwachten dat vanaf lesjaar 2019-2020 opleidingen tot medisch pedicure oncologie volgens het nieuwe BKD kunnen starten.


Waarom een BKD? Er is groeiende vraag naar voetzorg specifiek toegespitst op mensen met kanker.

Dit zien we duidelijk bij verzekeraars en bijvoorbeeld bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op het moment dat zo’n aandachtsgebied nieuwe kansen biedt voor onze leden, dan willen we dit graag ondersteunen. Daarbij is het belangrijk dat de specialisatie goed wordt geborgd. Dit voorkomt onduidelijkheid in de markt, waar alle betrokken partijen last van zouden hebben. Met andere woorden: wanneer mag iemand zo’n specialisatie voeren? En, wat moet er in de opleiding aan bod komen?


Hiervoor ontwikkelen we nu dus een BKD oncologie, zoals we ook voor het aandachtsgebied sport hebben gedaan. Daarnaast zal stichting Bravo toezien op de kwaliteit en transparantie van opleiden en examineren richting deze specialisatie, op basis van dit BKD.


Overname opleidingsmaterialen Supplement BV ProVoet heeft de opleidingsmaterialen Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) overgekocht uit het faillissement van Supplement BV*. Dit betekent concreet dat we de inhoud en het leerplan hebben overgenomen en dat het merkrecht OVV, eigendom blijft van Mischa Nagel.

Mischa Nagel, grondlegger van de OVV, levert op deze manier een bijdrage aan de ontwikkeling van het BKD. De verkoop van zijn materialen aan ProVoet is daarom een waardevolle ondersteuning. De OVV opleiding zelf wordt voortgezet door Mischa Nagel en zal uiteindelijk aansluiten bij het BKD.


--- Einde persbericht ---


* Er zijn geen presentaties of IP rechten van docenten verkochtDe opleiding OVV was ondergebracht in de divisie de Medische Voet en dat was eigendom van Supplement BV. In 2011 deed ik een bijzondere waarneming, namelijk dat er als gevolg van anti-kankerbehandelingen voetproblemen kunnen ontstaan die een grote invloed kunnen hebben op kwaliteit van leven. De bijwerkingen aan de voeten waren wel bekend en gekwantificeerd, maar er was geen specifieke zorg en dat in een tijd waarin de oncologisch fysiotherapeut, onco-dieetist etcetera ontstond.


Uitwerking curriculum oncologisch voetzorgverlener

Ik heb daarom een visie ontwikkeld voor een curriculum oncologisch voetzorgverlener en dit in 1e instantie uitgewerkt met Johan Toonstra (Dermatoloog). Waar nodig hebben we specialistische kennis erbij gehaald.


Zo ontstond een team om een curriculum uit te werken wat de basis heeft gelegd voor meerdere opleidingen in binnen en buitenland. Nergens in de wereld was er iets vergelijkbaars. Na onderzoek op hoge scholen in Nederland en België bleek dat ook daar niets over oncologie werd verteld. Dat is raar in een land waarin al sinds een paar jaar het aantal patiënten verder stijgt en inmiddels boven de 110.000 mensen ligt. 1/3 daarvan ondervindt ernstige bijwerkingen aan de voeten. Verder vonden we ook uit dat - vanwege het uitzonderlijk lange zorgmoment en de laagdrempeligheid - de voetverzorger waardevolle informatie te horen krijgt die voor de oncoloog van belang zou kunnen zijn.


In de VS zijn negen hoge scholen waar de opleiding Podiatry gegeven wordt. Op geen van deze scholen is oncologie & voetproblemen onderdeel van het curriculum. Tot voor kort werd op de opleiding Podotherapie ook geen aandacht besteed aan oncologie en de gevolgen voor voeten.


In september 2013 haalden we de besturen van alle voetverzorgende disciplines bijeen. We lieten ze zien wat we hadden ontwikkeld. Sommigen gaven aan het allemaal onzin te vinden en slechts twee kwamen er überhaupt. De een verliet het pand als door een wesp gestoken en de ander vond dat we voorafgaand aan het traject de besturen de kans hadden moeten geven om mee te praten. Dat was voor ons een bewuste keuze geweest om juist de politiek buiten de deur te laten en een curriculum neer te zetten dat vrij was van persoonlijke en politieke overwegingen.


Polarisatie

De polarisatie die dit allemaal tot gevolg had is een van de zwaarste dingen waar ik ooit mee heb moeten dealen. Op sociale platforms weten mensen ineens dingen over je te vertellen en dat gaat heel ver. In de trant van "Hij weet bij elke ziekte wel een cursus te verzinnen", "Heil Mischa", "Hij gaat over onze centen", "schoft" en dat heeft lang geduurd voordat het ingedamd was en de website eigenaren waarop dit allemaal geplaatst mocht worden deden er niets aan. Het nare is dat je je hier niet tegen kan verdedigen en ik heb geleerd dat je dat ook helemaal niet moet willen.


NVvP

De eerste vereniging die het niet met mijn visie over voetverzorging bij kanker eens was, was de NVvP. Veel gesprekken heb ik gevoerd met de voorzitter die echter ook niet om mijn argumenten heen kon. Hij vond dat de leden op zijn minst mijn verhaal moesten horen en gaf me de kans om mijn voordracht te geven op de ALV, die ik net een maand daarvoor in New York had gegeven voor een internationaal congres over dermato-oncologie in New York. De presentatie bij de NVvP was een succes. Ik ben de heer Boenders nog steeds dankbaar dat hij mij die kans geboden heeft en we verder met elkaar in gesprek zijn gebleven.


St. Loop gaf aan bezig te zijn met een onderwijscurriculum te (her)ontwikkelen en zouden bekijken of oncologie daar een onderdeel van zou kunnen zijn. Stipezo was zo boos en de brieven van hen aan mij en aan andere partijen waren zo intens beledigend dat ik geen contact heb gehad met hen sindsdien en dat ook weiger voor in de toekomst.


Provoet

Bij Provoet was ook de deur gesloten. Eerlijk gezegd lag dat niet alleen aan OVV. De toenmalige directeur van Provoet en ik lagen elkaar niet en als er overleg was dan bleek ik daarna dat toch altijd anders ervaren te hebben dan Provoet en daarmee zaten we elkaar regelmatig in de haren. Wat OVV betreft hadden zij hun mening heel snel klaar en in plaats van een debat op argumenten te voeren werd het een heel naar gevecht. Langzamerhand begon Provoet toch in te zien dat de "Oncologische Voet" wel de degelijk bestond en stelden zij voor in de opleiding Medisch Pedicure een module hierover samen. Binnen Provoet werd het steeds duidelijker, omdat het om zo'n enorme patiëntengroep gaat en de zorg echt anders is en veel omvattender en de risico's zonder terugkoppeling van het oncologisch team ook gevaarlijke situaties kan opleveren. Zij hebben hier een jaar geleden contact met mij over gezocht en hoewel we het op heel veel punten eens zijn kon ik op grond van mijn geschiedenis met Provoet niet samenwerken. Daar is vertrouwen voor nodig en dat had ik niet.


Daarbij heb ik me altijd gerealiseerd dat - ook al ben ik de persoon die de koppeling in deze zorg gelegd heeft in de hele wereld - deze zorg niet aan mijn persoon gekoppeld is en ik dat ook niet alleen kan uitrollen. Mijn doelstelling is heel duidelijk: voor zoveel mogelijk kankerpatiënten met voetproblemen als gevolg van hun behandeling moet passende, effectieve, maar vooral veilige zorg beschikbaar zijn. Niks meer en niets minder, Daar hoort alleen wel studie bij en ook een behoorlijke dosis betrokkenheid.


Onze mening bij het opzetten van het curriculum is het borgen van kwaliteit van geleverde informatie en zorg. Elk jaar vinden in de oncologie zoveel veranderingen plaats dat je éénmaal per jaar moet worden bijgeschoold. Dat gaat bij ons al jaren zo middels het OVV symposium.

Verder moeten OVV certificaathouders 3 maal per jaar 3 onherleidbare casussen in een database invoeren en daar krijgen wij veel informatie uit terug. Niet alleen de impact van de zorg op kwaliteit van leven van de kankerpatiënt, maar ook hoe kunnen we continue de inhoud afzetten tegen hoe die in de werkelijkheid wordt uitgevoerd. Zo wordt de zorg alleen maar beter en veiliger.


Overname opleidingsstructuur door Provoet

Na het faillissement van Supplement BV. waren de ogen meteen gericht op OVV. Uiteindelijk is het een besluit van de curator geweest om OVV bij mij te houden, maar Provoet inzage te geven tegen betaling in mijn opleidingsstructuur en daarover heeft u van de week een persbericht gekregen.


Ik kan met dit alles goed leven en ik zal u uitleggen waarom. Er zijn in Nederland elk jaar meer dan 100.000 nieuwe kankerpatiënten waarvan 33% voetproblemen ontwikkelt. Voetproblemen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven, nog afgezien van zaken als pijn. Dat betekent dat er elk jaar voor de voetverzorgersmarkt 33.000 nieuwe patiënten bijkomen. Dat zou ik en de door mij opgeleide OVV'ers nog niet aan kunnen. Wel zijn we intussen zover dat de Oncologisch Voetzorgverlener OVV inmiddels is opgenomen in de IKNL digitale verwijsgids voor de oncologie. Door de stages die OVV'ers liepen in ziekenhuizen is op 66% van de oncologische afdelingen informatie over voetzorg voor kankerpatiënten beschikbaar en in het laatste onderzoek over OVV blijkt dat 30 procent van hun verwijzingen direct uit de oncologie komt.

Dat moeten er natuurlijk veel meer worden en verzekeringen die nu per individueel geval bekijken of er vergoeding past, moeten dit gewoon opnemen in het pakket. Voor al deze zaken ligt een solide basis en de branche moet zich hier in zijn geheel hard voor maken. Dat kan niet rusten op de schouders van één persoon.


Binnenkort komt er een digitaal patiëntenplatform waarop veel informatie beschikbaar wordt gemaakt, o.a. over wat voor zorg de patiënt zelf kan doen om de voeten tijdens de behandeling in optimale conditie te houden.


Ik zal met Provoet hierover in contact blijven en hun ontwikkelingen voor het nieuwe BKD te volgen. Zij kunnen ook een beroep op mij doen. Ik ben als bestuurder van de International Foundation for Oncology Footcare in de gelegenheid met een Medical Board te werken die bestaat uit 6 gespecialiseerde medische professoren. De wetenschap ligt voor ons echt naast de deur.


Mijn ervaringen

Dan rest mij nog een paar dingen toe te lichten: Ik ben vanaf het begin heel open geweest over het faillissement van Supplement BV. Een bedrijf dat 22 jaar heeft bestaan en aan de voet heeft gestaan van belangrijke veranderingen in de zorg. OVV is daar slechts een voorbeeld van. Er is niet één enkele reden aan te wijzen waardoor Supplement BV failliet is gegaan. Er waren diverse oorzaken die samen ineens in een kort tijdperk in een sneltreinvaart zorgden dat we niet meer verder konden. Ik ben veel uitgemaakt in negatieve zin dat we geldhonden waren en alles bij ons om geld zou gaan. Als dat daadwerkelijk zo geweest zou zijn, dan bevonden we ons hier niet in deze positie. Ook weet iedereen dat ik al ruim 12 jaar een aantal maanden per jaar met mijn echtgenoot in Kaapstad woon. Na het faillissement heb ik eerst tot aan de laatst mogelijke dag samen met de curator heel veel gedaan wat mogelijk was, maar waar ik wettelijk niet toe verplicht ben. Veel mensen (die geen schade hebben van het faillissement) vinden het schandalig en dat laten ze ook via sociale media even heel duidelijk weten dat ik een paar weken met mijn echtgenoot naar ons huis ben gegaan om te herstellen van de enorme mentale klap. "Dat had je dan maar thuis moeten doen" krijg ik te horen. Ja, en daar scheiden zich nu privé en zakelijk en staat mijn privé beslissing los van enige zakelijke achteruitgang of mismanagement. De curator heeft mij om gezondheidsreden ook dringend verzocht wel te gaan.


Voor diegene die denken dat het dan makkelijker wordt: FORGET IT! Vele dagen heb ik pratend met mijn echtgenoot doorgebracht. En toen kwam er een bericht uit Nederland dat één van mijn beste vriendinnen ongeneselijk ziek is en weinig kansen heeft. Op slag realiseerde ik me dat mijn problemen oplosbaar zijn en die van haar hopelijk ook - maar zij is afhankelijk van goede artsen en hele goede zorg, en ik heb het zelf in de hand.


Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners (NMMV)

Dan is er uit de 1e twee OVV groepen een nieuwe vakvereniging ontstaan: de NMMV. Ik heb daar in het begin veel in geïnvesteerd en veel tijd gestoken in de begeleiding van het bestuur. Zij mochten vergaderen in mijn kantoren in Amsterdam, ik heb het voorwerk voor het lidmaatschap van de NVvO in orde gemaakt en tot heel recent was ik weliswaar geen lid of bestuurder, maar sprak ik elke week met de 2 hoofdbestuurders.


Een week geleden kreeg ik ineens een brief van een advocaat die namens het bestuur van de NMMV had uitgezocht dat het niet mogelijk is een OVV titel in te trekken als je niet voldoet aan de jaarlijkse nascholing. OVV is een merkrecht en de inhoud hiervan is gepubliceerd en elk jaar heeft iedereen de nascholing gevolgd en de casussen ingevuld. Iedereen heeft ook de bijpassende terugkoppelingsanalyse ontvangen. Het is in de hele zorg zo: "School je niet op niveau na, dan mag je niet meer werken in de specialisatie waarin je bent opgeleid".


Het ligt nu allemaal bij mijn advocaat en die kijkt heel anders tegen de zaak aan. Mijn been blijft in dit geval staan waar het altijd gestaan heeft en dat is kwaliteit van zorg leveren door te beschikken over actuele kennis. Er hangt voor kankerpatiënten heel veel vanaf. Sinds de NMMV de bijl heeft gezet aan dit basisprincipe heb ik alle banden met het bestuur verbroken. Dat is heel erg, want vele leden staan mij na aan het hart en zij doen elke dag hun uiterste best hun kankerpatiënten van de best mogelijk zorg te voorzien. De NMMV zelf gaat echter met zo weinig leden niet veel in de melk te brokkelen hebben en zal net als Stipezo slechts een beperkte functie vervullen. Het ideaal waar deze vereniging mee is begonnen, namelijk breed en hoog kwalitatief opgeleide voetzorgverleners, is compleet vervaagd.


Wat brengt nu de toekomst?

Geloof me, er is nog genoeg te doen!

Er start een nieuwe opleiding OVV in Eindhoven in september. Er is er één opleiding bezig met 34 deelnemers in Rotterdam. Op het Voetcongres 2018 zal er een presentatie worden gehouden over de nieuwste bijwerkingen aan de voeten bij de nieuwste behandelingen. In juni verschijnt het nieuwe academische boek van prof. Lacouture waarvan ik co-auteur ben over het hoofdstuk voeten. De universiteit van Gent wil verder met de ontwikkeling van de cursus Diabetes & Voeten. Ik ga ook de draad voor GVV weer oppakken want dat blijft hoogstnoodzakelijk. Ik zal me veel meer gaan richten op onderzoek. Mijn eerste prioriteit is en blijft de 34 MBO 4 studenten helpen om hun diploma voor elkaar te krijgen.Ik hoop dat daar deze week eindelijk duidelijkheid over komt.


Er gebeuren ook bijzondere dingen na een faillissement. Ik heb echt wel duizend lieve reacties gehad van mensen die hun hulp aanbieden en zeggen dat je overeind moet blijven. Ik heb een dame die mij ondersteunt en onvoorwaardelijk trouw is. Ik heb zakelijke partners waar ik al decennia zaken mee doen en die hun steun toegezegd hebben. Onder hen zijn ook de 4 aan mij verbonden academische instituten in Nijmegen, Gent, New York en Toulouse. Samenwerken met hun betekent dat er nog veel meer kennis voor jullie samen gebracht kan worden die jullie in staat stellen nog beter je werk te kunnen doen - zeker binnen de oncologie. Soms staat er iemand voor je aan het einde van een cursus met bloemen en snoepjes voor mijn hond, alleen maar om je een hart onder de riem te steken. Ik ben daar diep dankbaar voor.


Ik ben gebeld door een directeur van een enorm opleidingsinstituut in Nederland voor de voetzorg. Hij en ik hadden elkaar nog nooit gesproken, maar de sfeer tussen ons was altijd bedroevend. Van de week heeft hij - en dat waardeer ik erg - de telefoon gepakt om een afspraak te maken en we hebben anderhalf uur met elkaar gesproken. We hebben verschillende meningen maar dat is goed voor het vak. Nu we elkaar kennen en de kou uit de lucht is, gaan we eens rustig kijken hoe we onze niet-bestaande relatie om kunnen omzetten in iets goed. Dat is ook een gevolg van een faillissement.


Na 2 dagen van niet reageren is dit mijn enige reactie op het bericht van Provoet. Ik ga niet in op verdere aantijgingen die het gevolg zijn van het persbericht. Ik dank Provoet voor de keurige boodschap en ik hoop dat heel voetverzorgend Nederland ziet dat straks heel veel meer kanker patiënten geholpen kunnen worden omdat er genoeg aanbod is en zij een betere kwaliteit van leven hebben.


--

Amsterdam, 23 april 2018

Mischa Nagel


PS. Relevante informatie kunt u vinden op mijn website mischanagel.nl


Eerst volgende cursussen:

15 mei - Voeding en Voeten | Eindhoven 28 mei - Voeding en Voeten | Heerenveen 05 juni - Schimmeldiagnostiek | Rotterdam 06 juni - "Pilot" cursus Het Praktijkplan 08 juni - Oncologiedag in Kortrijk i.s.m. Syntra West 13 juni - Wratten Psoriasis en Eczeem in de voetverzorgerspraktijk 14 juni - Parkinson, Spierdystrofie en MS in de voetverzorgerspraktijk 19 juni - Schimmeldiagnostiek | Eindhoven


Wilt u deelnemen aan één van deze cursussen?

Mail dan uw voorkeur en uw adresgegevens naar nagel.mischa@gmail.com.

54 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven