Alle presentaties Het Voetcongres: reuma [de stand van zaken] 28 september in Driebergen nu bekend.

Sinds 2007 organiseert Mischa Nagel ieder jaar Het Voetcongres waarop hij voetzorgverleners volledig bij laat praten over de ontwikkelingen rondom één actueel thema. Reuma was dat in 2014 al eerder en dat bleek toen ook al heel erg aansprekend maar er is sindsdien meer dan voldoende gebeurd om opnieuw een informatieve en leerzame dag samen te stellen met zeer interessante sprekers en onderwerpen. In zeer nauwe samenwerking met dermatoloog Annemie Gallimont-Collen en orthopaedisch chirurg Kirsten Veenstra -die op VC19 ook dagvoorzitter is- is het thema 'reuma [de stand van zaken] vastgelegd en met grote kennis van zaken ingevuld. Ook hebben ze unieke sprekers benadederd en bereid gevonden om hun kennis met u te delen. Wellicht weet u nog van vorig jaar dat iedere spreker wordt gevraagd af te sluiten met een 'take home message' waardoor u de nieuw opgedane kennis direct in uw praktijk kunt gebruiken.


De afgelopen weken hebben we alle sprekers al in verschillende berichten aan u voorgesteld. In dit bericht brengen we u een volledig overzicht van de sprekers en hun onderwerpen zodat u precies kunt lezen wat u mag verwachten en waar u zich nu al op kunt verheugen.


SPREKER 1 - Etty Kruiswijk van Ooijen - Opening VC19 De voorzitter van de Samenwerkende Reuma Patiëntenverenigingen Nederland (SRPN) zal Het Voetcongres openen.


In een gesprek met met Mischa Nagel gingen ze samen op zoek naar een sterk openingsstatement voor Het Voetcongres 2019. Ronde dezelfde tijd was een nieuwsbrief verstuurd met daarin een jubileum verslag van het 25-jarige NERASS (the Netherlands Rheumatoid Arthritis Surgical Society). Dat verslag geeft helder weer waar de reumazorg vandaan komt en hoe deze zich heeft ontwikkeld; onder meer door nieuwe technieken en nieuwe medicijnen. Ook werd duidelijk dat er veel werd bereikt door ook horizontaal communicatie (en samenwerking) te zoeken en aan te gaan.


In het verlengde daar van werden Etty Kruiswijk en Mischa het er snel over eens dat haar openingsboodschap het belang van verticale communicatie verbetering naar de eerste lijn (waaronder voetzorg) moet benadrukken. Daar valt zeker nog veel winst te behalen. Ook patiënten krijgen soms niet alle informatie die voor hen belangrijk is.


SPREKER 2 - Bert Visser - Reumatoloog Drs. B.C. (Bert) Visser studeerde geneeskunde in Rotterdam. In Almelo en Enschede werd hij opgeleid tot reumatoloog waarna hij zich vestigde in Enschede.


Zijn aandachtsgebieden omvatten:

 • Echografie,

 • Jicht

 • Osteoporose en de

 • Reumatische voet

Hij is als reumatoloog verbonden aan Medisch Spectrum Twente. Daar is in de periode na ons vorige VC een polikliniek opgezet voor voeten en reuma. Het behandelteam heeft daar veel kennis opgedaan over de dagelijkse problemen van RA-patiënten in het krijgen van optimale voetzorg.

Zo ervaren ze geregeld wat er kan gebeuren wanneer er geen tijdige of onvoldoende afstemming is tussen de professionals en tot welke nare gevolgen dit leidt. Vanuit dat perspectief wordt de noodzaak van goede scholing voor voetzorgverleners ook vanuit de polikliniek onderschreven en werken ze graag met ons samen in het verbeteren van de zorg.

In zijn presentatie zullen recente cijfers uit de polikliniek worden besproken.


Bert Visser: “Als reumatoloog zie ik veel mensen met reumatoïde artritis (RA), welke onbehandeld kan leiden tot gewrichtsdestructie met verlies van functie/mobiliteit.

Bij RA is er sprake van ontsteking in gewrichten en rondom pezen van onder meer handen/polsen, maar ook kan deze ontsteking optreden in de enkels en voeten. Derhalve is het belangrijk om bij een patiënt met RA ook de enkels/ voeten te beoordelen.

Sinds ca. 2000 is de behandeling van RA in snel tempo verbeterd, waardoor bij een groot gedeelte van de patiënten de RA geheel rustig wordt en er uiteindelijk ook veel minder gewrichtsschade optreedt.

Desondanks is het nog steeds erg belangrijk om naar de voeten te blijven kijken als reumatoloog, met name ook beoordeling van de stand van de voeten is belangrijk daar stands-afwijkingen een onderhoudende rol kunnen spelen bij pijn.

Verder zouden stands-afwijkingen een verhoogde kans kunnen geven op drukplekken en deze moet men proberen te voorkomen, dit zeker ook met oog op het feit dat de medicijnen die voor de behandeling van RA worden gebruikt in meer of mindere mate de afweer verminderen en dus verhoogd risico kunnen geven op infectieuze complicaties van drukplekken.

Naast RA zijn er ook nog andere reumatologische aandoeningen die problemen in de voet kunnen geven, een voorbeeld hiervan is jicht.


Bij de presentatie zal een overzicht van RA en de behandelingsmogelijkheden ervan worden gegeven, daarnaast zal er een stuk zijn over veelvoorkomende voetproblemen bij RA en ook nog een klein stuk over andere reumatologische aandoeningen die voetproblemen kunnen geven.”

SPREKER 3 - Marike van der Leeden - Senior researcher Reade / VUmc Dept Rehabilitation Medicine

Mischa probeert altijd om alle sprekers op Het Voetcongres ruim van tevoren te bezoeken en persoonlijk te spreken Op deze manier probeert hij inzichtelijk te krijgen welke visie de spreker voor de doelgroep heeft en of er ook daadwerkelijk een goede connectie met de doelgroep bestaat.

Het leuke van Marike is dat zij een merkbare passie voor voetzorg uitstraalt; iets wat voor Mischa heel herkenbaar is en een directe klik geeft.

Marike heeft onlangs op basis van een uitvoerig onderzoekstraject algemene aanbevelingen geformuleerd over de voetzorg die verleend zou moeten worden aan reumapatiënten.

Provoet, de NVvP en NVOS hebben bijgedragen om deze studie mogelijk te maken. De aanbevelingen zijn nog niet omgezet in hoe de voetzorg voor reumapatiënten daadwerkelijk zal worden ingericht. Dat is uiteindelijk iets waar de zorgverzekeringen, de vakverenigingen en de minister over moeten besluiten.

Wanneer u Marike ‘s aanbevelingen goed begrijpt, krijgt u echter wel een goed inzicht in de mogelijkheden die daardoor kunnen ontstaan en welke kansen er wellicht voor u liggen.

Tijdens komende ledenvergaderingen -waar over beleidsvoorstellen moet worden gestemd- kunt bijdragen op basis van heldere informatie en feiten en ook uw stemgedrag daardoor bepalen. Het inrichten van de voetzorg voor reumapatiënten is namelijk nog steeds een lopend proces. Het is van groot belang dat de voetzorg voor de reumapatiënt zo inzichtelijk mogelijk is.

In 2014 opende de voorzitter van het Reumafonds Het Voetcongres al zeer treffend: een reumapatiënt bezoekt gemiddeld vijf voetzorgverleners voordat deze de zorg vindt die veilig en vertrouwd is en waarbij de voetverzorger blijk geeft van kennis van zaken.

Na de implementatie van de beleidsadviezen zou dat in ieder geval tot het verleden behoren.


Marike van der Leeden zal op het Voetcongres een duidelijke schets geven hoe zij de voetzorg voor reumapatiënten ziet.

 • Wat gaat uw positie worden in de schakel van zorgverleners rondom de reumapatiënt?

 • Wilt u goed geïnformeerd mee kunnen denken hoe voetzorg voor reumapatiënten in de nabije toekomst zal worden ingevuld, kom dan op 28 september naar Driebergen.


"Multidisciplinaire aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van voetklachten bij patiënten met reumatoïde artritis."

In 2017 zijn de multidisciplinaire aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetklachten bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) gepubliceerd. Dit project is door Reade, VUmc en LUMC gecoördineerd en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met een expertgroep van patiënten en zorgverleners.

Dit heeft geleid tot de allereerste multidisciplinaire aanbevelingen voor RA voetzorg wereldwijd.

De aanbevelingen zijn ontwikkeld met als doel:

 1. Het leveren van een bijdrage aan het verkrijgen van uniformiteit met betrekking tot diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met RA gerelateerde voetklachten.

 2. Het bieden van een handvat voor een betere inrichting van de praktijkvoering van zorgverleners betrokken bij de zorg rondom patiënten met RA gerelateerde voetklachten en

 3. Het leveren van een bijdrage aan verbeterde communicatie tussen behandelaars onderling en tussen de patiënt en behandelaars.


Momenteel wordt gewerkt aan implementatie van de aanbevelingen, onder andere via de ontwikkeling van scholingen voor diverse beroepsgroepen.


Deze presentatie van Marieke van der Leeden is van interesse en belang voor iedere discipline die werkzaam is in de voetzorg!


SPREKER 4 - Dr. Anne Schouffour - Reumatoloog Haga ziekenhuis in Den Haag en associate professor LUMC

Anne Schouffoer is gespecialiseerd in bindweefsel reuma (o.a. sclerodermie en het fenomeen van Raynaud; zie daarover meer in een eerdere nieuwsbrief in link) en houdt zich daarnaast bezig met afwijkingen aan de huid die direct geassocieerd kunnen worden met de ernst reumatische aandoeningen.

Zij zal een visuele presentatie geven over beide aspecten van reuma met veel actuele casuïstiek.


Ook Anne Schouffour is door Mischa bezocht in het Haga ziekenhuis. Ze weet heel goed het belang van goede voetzorg bij reumapatiënten in te schatten en ze zal een zeer visuele presentatie samenstellen waarbij ze bij sommige delen de hulp van de deelnemers zal inroepen.


SPREKER 5 - Helgiene Sampinon Karstens - Improvisatie- en communicatietrainer, trainingsactrice, gedragscoach.

Het wordt zo vaak over het hoofd gezien maar een goede communicatie tussen zorgverleners is essentieel voor het borgen van de zorg en het voorkomen van slachtoffers. Er is zijn helaas genoeg incidenten te noemen waar hele ziekenhuisafdelingen gesloten moesten worden omdat de communicatie niet helder was en er daardoor fouten gemaakt konen worden.

De redactie van VC19 wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van communicatie vanuit de voetzorg naar de aanpalende zorg, eerstelijns zorg en tweedelijns zorg en dat zodanig inrichten dat u ook feedback (terug) krijgt die voor u belangrijk is om uw patiënt veilige zorg te kunnen geven.

Kirsten Veenstra heeft dit onderwerp ingevuld en dat als volgt aangepakt. In de '3e-dimensie' die Annemie Galimont voorbereid zal zij u laten zien dat er binnen de tweedelijnszorg ook al hard gewerkt wordt aan verbetering van hun communicatie naar andere zorgverleners.


Kirsten benaderde via haar netwerk 'communicatie-trainer' Helgiene Sampinon Karstens met het volgende schrijven:


"Mijn naam is Kirsten Veenstra en werk in het dagelijks leven als orthopedisch chirurg in een ziekenhuis. Daarnaast organiseer ik met een team regelmatig congressen met en voor de eerste lijn. Ditmaal betreft het een dag met 300 voetzorgverleners. (Pedicures, podologen, podotherapeuten, orthopaedisch-schoenmakers etc).

In het verleden heb ik voor deze groep een aantal voordrachten gegeven op mijn vakgebied en regelmatig werd ik aangesproken dat men het zo lastig vindt met “artsen” te communiceren. Hoe bereik je elkaar? Spreek je dezelfde taal? Hoe maak je jouw zorgen over een patiënt helder bij de ander.

Op het congres op zaterdag 28 september willen we graag een uur besteden aan die onderlinge communicatie. Het gaat ons als organisatie erom dat de deelnemers handvatten/ tips/ inzicht krijgen hoe een andere zorgverlener te bereiken."


In een volgende nieuwsbrief geven we u inzicht in hoe Helgiene Sampimon deze vraagstelling zal uitwerken. We kunnen u vast vertellen dat zeven collega voetzorgverleners input hebben gegeven om deze problematiek helder te krijgen en waar de accenten in de presentatie moeten liggen zodat deze relevant voor de doelgroep is.


SPREKER 6 - 'Fleur Jansen' - Reumapatiënt

Eén van de vaste jaarlijkse onderdelen van Het Voetcongres is een presentatie door of interview met een patiënt. De reden hiervoor is dat patiënten door hun ervaringen heel goed kunnen aangeven waar het wel en niet goed ging in de geboden zorg horende bij hun ziektebeeld. Je hoort nog te vaak dat het fout gaat in de communicatie, of in het proces waarbij de patiënt dat betaalt met of een intens moment van stress of erger nog slechtere gezondheid.

Leren van patiënten is op zich niets nieuws maar het zou vaker moeten gebeuren om je bewuster te worden van je handelen en dit af een toe eens bij te stellen door deze ervaringen.

Op Het Voetcongres 2019 houdt dagvoorzitter Kirsten Veenstra een interview met een reumapatiënt. Zij vertelt hier alvast het volgende over:

“Ik presenteer u vast een voorproefje van het gesprek met de [reuma]patiënt. Haar congresnaam is Fleur Jansen.

Waarom een congresnaam zou je zeggen? Dat is “omdat ik als mijn naam gegoogeld wordt niet bekend wil staan als de reumapatiënt. Ik heb wel reuma, maar ik ben het niet”.

Als dokter ken ik Fleur al vele jaren en bewonder haar strijdvaardigheid, enorme gedrevenheid en haar vermogen om gewogen hele moeilijke keuzes te maken.

“Als er complicaties zijn, dan kan ik er wel mee dealen als ik zelf de keuze heb gemaakt, maar niet als een ander die voor me heeft gemaakt”.

We nemen u mee in een aantal succesvolle en minder succesvolle enkel/voetoperaties. Het zijn de gevolgen van het hebben van jeugd-reuma voordat er adequate middelen op de markt waren. We hebben ervoor gekozen om u tijdens een (live) interview direct van Fleur te laten horen welke keuzes zij heeft gemaakt om te komen waar ze nu is. • Het uitgangspunt 'er is één kapitein op het schip' wordt toegelicht. • Wat verwacht een patiënte van haar zorgverleners? • Wat mogen wij van onze patiënten/cliënten verwachten? • Wat is de impact van een slecht handfunctie op de voetzorg?

Fleur heeft een medisch pedicure die in de loop van de jaren bijna een vriendin is geworden. Deze zomer maakten zij samen een bijzonder avontuur mee waaruit bleek dat kritisch zijn op pijn, bewust zijn van je beperkingen, meedenken en handelen erg belangrijk zijn.

Bovenstaand verhaal zullen we met beelden toelichten.

Ik zelf kijk uit naar dit gesprek en hoop dat iedere aanwezige op Het voetcongres iets kan leren van deze in mijn ogen bijzondere vrouw.”


Kirsten Veenstra is als orthopedisch chirurg verbonden aan de Maartenskliniek. Op het Voetcongres is zij de dagvoorzitter en samen met Annemie Galimont (dermatoloog) verzorgt zij de 3e dimensie. Samen met Mischa Nagel zijn zij als redactieraad ook verantwoordelijk voor de keuze van het thema [Reuma] en de invulling ervan zodat u na afloop met veel nuttige informatie -vanuit verschillende hoeken belicht- naar huis zult gaan. Iedere spreker is bovendien gevraagd af te sluiten met een 'take home message' zodat u het geleerde ook direct in uw praktijk zult kunnen toepassen.


Spreker 7, 8 en 9 - Kirsten Veenstra, Annemie Gallimont en Mischa Nagel - de 3e dimensie

Zoals u bent gewend zullen Mischa en het team van VC19 de hele dag zeer actief aanwezig en deelnemen aan discussies om ervoor te zorgen dat al uw vragen zo helder mogelijk worden toegelicht.


Vorig jaar gaf Kirsten Veenstra door toevoeging van de '3e dimensie' een nieuwe dynamiek aan Het Voetcongres door de gasten ook een plaats te geven in het programma. Iedereen die aanwezig is op VC19 kan een paar weken ervoor een relevante vraag over het thema insturen. Daar zal dan een selectie uit gemaakt worden en die door onze experts laten beantwoorden in korte presentaties tussen het programma door. Antwoorden op vragen die niet op VC19 beantwoord kunnen worden zullen na afloop persoonlijk worden gecommuniceerd.


Bedenk u dus nu alvast of er iets is rond het thema 'reuma' waar u meer over wil weten. Heeft u al een vraag? Wacht dan niet en stel hem direct via info@mischanagel.nl


Hieronder ziet u de tijdsplanning van VC19

09:00 - Inloop en ontvangst

09:30 - Etty Kruiswijk - van Ooijen | Opening namens SRPN

09:45 - Kirsten Veenstra | Welkom en 3e dimensie

10:00 - Bert Visser | Reuma [de stand van zaken]

10:45 - Ochtend pauze

11:30 - Marike van der Leeden | Beleidsadviezen voor voetzorg reuma

12:30 - Lunchpauze

13:15 - Anne Schouffoer | Reuma en huidafwijkingen

14:00 - Annemie Gallimont | Derde dimensie

14:15 - Middag pauze

15:00 - Kirsten Veenstra | Interview met reumapatiënt 'Fleur'

15:30 - Helgiene Sampimon-Karsten | Communicatie met de 2e lijn

16:30 - Mischa Nagel | Afronding en slot


De standhouders zullen wij in een later stadium bekend maken. Contante/ pin verkopen zijn mogelijk. Om u meer gelegenheid te geven contact te leggen met standhouders hebben wij het pauze programma iets aangepast. Er zijn nu drie pauzes van 45 minuten.


Accreditatie is aangevraagd bij:

 • Kabiz: podologen en medisch voetzorgverleners

 • St. Adap: voor huidtherapeuten en podotherapeuten

 • Procert voor pedicures/pedicures+ en ++ en medisch pedicures

 • BVV: gespecialiseerde voetverzorgers Vlaanderen

Vlaamse KMO's kunnen gebruik maken van de KMO-Portefeuille. Info vindt u via deze link en inschrijven kan dan via deze link.


VC19 zal plaatsvinden in het bijzondere Maitland theater op landgoed 'De Horst' in Driebergen (NL) op 28 september.

Wij hopen zoveel mogelijk mensen te mogen verwelkomen voor deze unieke ervaring. Er is slechts plaats voor 300 deelnemers en 150 plaatsen zijn al verkocht.


Voor alle informatie en inschrijven kunt u terecht op de speciale webpagina op MischaNagel.nl.Sprekers Etty Kruiswijk van Ooijen, Bert Visser - reumatoloog, Marike van der Leeden, Dr. Anne Schouffour, Helgiene Sampinon Karstens en 'Fleur Jansen' (van links boven naar rechts onder).


93 keer bekeken0 reacties
ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

 • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl