Pilot nieuwe cursus "Het Praktijkplan"

Bijgewerkt: 9 jan 2019

Op woensdagavond 6 juni (te Rotterdam) zal een pilot plaatsvinden van een nieuwe cursus van mij die gaat over het borgen van kwaliteit van de geleverde zorg middels een "praktijkplan".


Ik gaf deze cursus tijdens de MBO 4 opleiding in een beperkt format, maar ik heb dit verder uitgewerkt in een presentatie van 3 uur.


Praktijkplan Medisch Voetzorgverlener

Elke discipline in de medische zorg dient te beschikken over een praktijkplan - een beschrijving van de processen die worden gevolgd bij de uitoefening van het medische beroep. Dit geldt dus ook voor medisch voetzorgverleners.


Door het praktijkplan regelmatig bij te werken, kan de voetzorgverlener zichzelf een spiegel voorhouden en continu verbeteringen aanbrengen om tot betere zorg te komen. Een praktijkplan dient ook als controlemiddel om na te gaan of de praktijk voldoet aan de steeds veranderende eisen.


Het praktijkplan borgt de kwaliteit van de door u geleverde zorg. U stelt het plan jaarlijks zelf bij en kan het eventueel laten auditeren door een onafhankelijke derde. Zo krijgt u optimaal inzicht in uw eigen handelen en overzicht van de processen in uw praktijk. Als u een nieuw contract afsluit met bijvoorbeeld een podotherapeut of verzekering hebt u alle processen netjes beschreven en volstaat het overhandigen van uw praktijkplan om de contractant inzicht te geven in uw manier van zorg verlenen.


Ontwerp praktijkplan

Een praktijkplan is niet hetzelfde als een budget en uw financiële cijfers. Deze zouden wel onderdeel kunnen zijn van een praktijkplan (indien u daarvoor kiest).


Speciaal voor het maken van een praktijkplan heb ik een stappenplan ontworpen. Aan de hand van deze stappen zullen we tijdens de cursus een praktijkplan opstellen. Deze handleiding is niet dwingend: iedere voetzorgverlener bepaalt zelf wat wel en niet in het eigen praktijkplan wordt opgenomen.


1) INTRODUCTIE 2) HISTORISCH OVERZICHT

3) VISIE 4) BESCHRIJVING VAN DE VOETZORGVERLENER 5) BESCHRIJVING VAN DE PRAKTIJK 6) HYGIËNE EN INFECTIEPREVENTIE 7) VEILIGHEID

8) RICHTLIJNEN 9) EVALUATIE EN CONTROLE 10) TERUGBLIK

BIJLAGEN


In deze cursus wordt ook een evaluatie "model" besproken zodat u uw eigen cliënten kan vragen om hun mening te geven over uw manier van zorg verlenen. Indien u dat zelf wilt kunt u de uitslag van deze enquête op uw website vermelden.


Praktisch

De pilot van deze cursus zal worden gegeven op 6 juni a.s. bij Podiamed in Rotterdam. Aanvang 19u00 - Einde 22u00.


Docent: Mischa Nagel

Accreditatie is aangevraagd bij Procert.


Inschrijving en Kosten:

U kunt zich voor deze cursus inschrijven via e-mail. Stuur een mail met uw adresgegevens naar nagel.mischa@gmail.com.


De kosten voor de pilot bedragen € 90,-- euro inclusief drankjes en lesmateriaal (digitaal). Als de cursus na de pilot verder is bijgesteld naar de wensen van de deelnemers zullen de kosten het normale tarief van € 110,00 bedragen.


Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers per avond om genoeg persoonlijke aandacht te kunnen garanderen en er voor te zorgen dat u met een goed concept naar huis gaat. U kunt het thuis verder perfectioneren en bijhouden.


U dient te beschikken over een eigen laptop en te kunnen werken met de applicatie "word".

59 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven