Patiënten laten spreken op een congres!

Mijn uitgangspunt in de organisatie van bijvoorbeeld Het Voetcongres is dat patiënten het belangrijkste onderwijs geven aan zorgverleners. Zij dragen geen feitelijke kennis over maar zorgen ervoor dat zorgverleners een duidelijk beeld krijgen hoe de opgedane kennis het meest effectief kan worden ingezet. Je kunt nog zoveel kennis hebben maar wat doe je er mee als je van de patiënt geen informatie hebt of krijgt.


Veilige zorg begint met het kennen van het verhaal van de patiënt en met respect voor dit verhaal.

Naast het aanhoren van een zeer persoonlijke ervaring is een andere belangrijke reden om patiënten uit te nodigen op een congres dat de aanwezige deelnemers er collectief voor moeten zorgen dat de patiënt zich veilig voelt om zijn/ haar verhaal te doen. In die collectiviteit gaat het nog wel eens mis. Dat merk je gelijk aan de vragen die gesteld worden waaruit blijkt dat de betreffende deelnemer niet geluisterd heeft naar de patiënt of in de opmerkingen bij een evaluatie dat ze van de patiënten-presentatie niets geleerd hebben.


Ik heb een paar jaar geleden samengewerkt met een kankerpatiënt. Zij gaf aan dat het aller moeilijkste van de behandeling was dat sommige zorgverleners niet luisterden en dat ze soms iets wel drie maal moest herhalen. Ze voelde zich als zoiets gebeurde niet meer veilig. Als voorbeeld gaf ze aan een keer bijna de chemotherapie toegediend te hebben gekregen. De vloeistof in het infuuszakje had een andere kleur dan die van de eerdere chemo's die waren toegediend en dat probeerde ze de onco-verpleegkundige duidelijk te maken.

De verpleegkundige reageerde met “Luister eens mevrouw wij weten echt wel wat we aan het doen zijn, vertrouwt u er nu maar op dat dit de juiste chemo is”.

De patiënt vertrouwde het toch niet en liet een arts bij halen. Ondanks alle procedures rondom chemo toediening was het toch fout gegaan en door de eigen oplettendheid van de patiënt was er een klein drama voorkomen.

Niet de bijna foutief toegediende chemo maar het niet serieus nemen van haar bezwaren leidde tot een vertrouwensbreuk.

Ze heeft vervolgens in een ander ziekenhuis de behandeling afgemaakt. Niet luisteren kan leiden tot kleine fouten en zelfs tot drama’s.

Hoe dan ook het vertrouwen van de patiënt is weg!

Het vinden van patiënten, die voor een congres hun ervaringen willen delen, is geen geringe opgave. De patiënt moet een feitelijk verhaal hebben en daarin moet een leerdoel liggen voor de deelnemers. Zij moet daarnaast ook in staat zijn om een aangrijpend en intiem verhaal helder en begrijpelijk over te brengen. Daarom vallen we vaak terug op de techniek van een interview om zoveel mogelijk feiten naar boven te halen en de patiënt te helpen met structuur in haar verhaal.

En dan loop je altijd nog het risico dat de patiënt vlak voor de presentatie alsnog koude voeten krijgt en het niet aandurft het toneel op te gaan om de ervaringen met het aanwezige publiek te delen. Dat moet je altijd respecteren. Het kan ook gebeuren dat een patiënt op de dag van het congres teveel last heeft van de ziekte waar zij mee leeft en over zou vertellen.


Het is niet altijd eenvoudig om dit onderdeel invulling te geven. Maar de energie die wij erin stoppen weegt echt nooit op tegen de soms hartverscheurende, emotionele, moeilijke verhalen die bijna altijd gekenmerkt worden door moed en respect voor het verslaan van een ziekte en het (terug)winnen van kwaliteit van leven. Sommige patiënten die ervaringen met ons hebben gedeeld leven inmiddels niet meer, weer anderen leven een ander leven dan ze verwacht hadden. Het is elke keer ongelofelijk leerzaam naar deze patiënten te mogen luisteren en soms met verbazing te ervaren wat er in de zorg mis kan gaan of juist super goed gegaan is. Wij zijn ze altijd intens dankbaar voor het vertrouwen wat de ons geven in het delen van hun ervaringen zodat wij nog beter ons werk kunnen doen.


Op 28 september staat er op Het Voetcongres een patiënt op het programma die vertelt over reuma en voetzorg! Wilt u een dag lang bijgepraat worden over reuma, beter leren communiceren met de aanpalende zorg en de juiste achtergrondinformatie krijgen om mee te kunnen praten over hoe reuma en voetzorg in de toekomst worden ingericht? Schrijf u dan nu nog in voor Het Voetcongres.

Kijk op www.mischanagel.nl/vc19-reuma voor het de sprekers, het programma en tickets.


Het Voetcongres 2019 vindt plaats op zaterdag 28 september 2019 in Driebergen op Landgoed de Horst.


Inmiddels zijn de volgende accreditaties verleend

  • Podotherapeuten: 5 accreditatiepunten

  • Register-Podologen: 5 accreditatiepunten

  • Huidtherapeuten: 5 accreditatiepunten

  • Med.Ped/Ped/+/++: 6 accreditatiepunten (voetzorg/ beroepsvereisten)

  • NMMV: 5 punten

  • BVV: 20 accreditatiepunten. (KMO-Portefeuille mogelijk)


Orthopaedisch chirurg Kirsten Veenstra interviewt één van haar patiënten.

Fleur Jansen: Waarom een congresnaam zou je zeggen? Dat is “omdat ik als mijn naam gegoogeld wordt niet bekend wil staan als de reumapatiënt. Ik heb wel reuma, maar ik ben het niet”.
126 keer bekeken0 reacties