OVV-Symposium 2019: ook bij bedrijven inmiddels veel belangstelling!


Op 15 juni organiseert MischaNagel.nl het OVV-Symposium 2019 met Professor Mario Lacouture (meer info via link). Dit jaar tonen veel bedrijven extra belangstelling om op het symposium als sponsor en/ of standhouder aanwezig te zijn.


Het OVV-Symposium (OVV-S19+) is trots op het partnerschap van Schein Orthopaedie uit Remscheid (Duitsland) als hoofdsponsor en Pediroda opleidingen uit Almelo in de logistieke ondersteuning.


Een groot aantal voor de deelnemers beroepsmatig aantrekkelijke bedrijven zal op OVV-S19+met een stand vertegenwoordigd zijn. In een toekomstig bericht informeren we nader wie deze bedrijven zijn.


Hoofdsponsors krijgen via onze digitale kanalen -en ook tijdens OVV-S19+- regelmatig extra aandacht. Steeds meer maakt de steun van deze bedrijven het mogelijk om een dergelijk evenement te organiseren zonder dat deelnemers dat direct merken in de kaartprijs.

Wij kiezen onze partners altijd met veel zorg zodat hun aanwezigheid ook voor de deelnemers waarde toevoegt. Als organisator zijn we daarnaast ook trots op het vertrouwen dat deze bedrijven ons geven in deze samenwerking. [Ondanks een mogelijke aansluiting van de onderwerpen op OVV-S19+op de producten of diensten van onze partners, hebben partners geen enkele invloed op de inhoud van dit symposium, onze opleidingen en overige informatievoorziening tenzij dat er expliciet bij vermeld wordt.]


OVV-S19+wordt gehouden op zaterdag 15 juni in congrescentrum de Werelt. Vanwege het bijzondere programma en het internationale karakter zal het OVV Symposium dit jaar niet alleen voor Oncologisch Voetzorgverleners (OVV de primaire doelgroep) toegankelijk zijn maar stellen we deelname ook open voor paramedische beroepen in de oncologische zorg, voor oncologen, podotherapeuten en podologen en daarnaast ook alle iedere disciplines binnen de voetzorg.


De gastspreker -Professor Mario Lacouture (New York:Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York; Weill Cornell Medical College) wordt wereldwijd gezien als de autoriteit op het gebied van bijwerkingen aan huid, nagel en haren bij patiënten die tegen kanker worden behandeld.

Eind 2018 heeft MischaNagel.nl het patiëntenplatform Oncofoot.com gelanceerd. Hiermee kunnen kankerpatiënten niet alleen op eenvoudige wijze een gespecialiseerde oncologisch voetverzorgerverlener (OVV®) in hun omgeving vinden maar kunnen ze ook informatie vinden over de competentie van de OVV’ers en wat zij kunnen verwachten van hun gespecialiseerde en deskundige voetzorgverlening. Door onze aansluiting bij het IKNL worden OVV ‘ers in hun digitale verwijsgids oncologie en ook in kanker.nl opgenomen en neemt het aantal verwijzingen gestaag toe.


In 2013 lag dat wel anders! Toen kon ik alleen maar -met niet geringe verbazing- tot het inzicht komen dat er voor voetproblemen als gevolg van kanker binnen de doelgroep voetzorgverleners totaal geen aandacht was. Dit manifesteerde zich ook in de opleidingen en informatievoorziening die destijds voor hen toegankelijk waren. Hetzelfde gold voor de podotherapie.

Uit een verdere enquête bleek dat maar liefst 80% van voetzorg-verlenend Nederland (d.w.z. alle voetverzorgende disciplines) niet wist wat de potentiele gevaren zijn van voetzorg aan kankerpatiënten en dat er mogelijk gezondheidsgevolgen kunnen optreden door de verleende voetzorg.

Ook vond er geen of nauwelijks communicatie plaats met het oncologische team van de patiënt. Dat laatste is met name belangrijk omdat er bijvoorbeeld tijdens de behandeling met chemotherapie periodes voorkomen waarin de voetverzorger geen enkele voetzorg mag verlenen!

Hier staat dan weer tegenover dat het oncologisch team in het ziekenhuis vaak onvoldoende aandacht heeft om de voeten van patiënten te controleren op mogelijk bijwerkingen van de door hen voorgeschreven behandeling.

Professionele waarnemingen van een goed getrainde en geïnformeerde voetzorgverlener kunnen van zodanige aard zijn dat een daardoor goed geïnformeerde oncoloog beter op mogelijke bijwerkingen kan anticiperen. Wereldwijd was toen het beeld overigens niet anders. Er bestond binnen de oncologie geen aandacht bestond voor voetproblemen als gevolg van kankerbehandelingen. Mijn initiële constatering en verbazing wordt inmiddels wijd gedragen en erkend.


Met zes specialisten heb ik daarna een aanvullende opleiding ontwikkeld voor (medisch) pedicures, podologen en podotherapeuten: “Oncologisch Voetzorgverlener/ OVV.  

Het curriculum bestaat uit zes klassikale lesdagen (theorie) gevolgd door twee stagedagen in een ziekenhuis. De opleiding wordt afgerond met een examendag (schriftelijk en mondeling examen). De stage is vooral gericht op ontwikkeling van communicatieve vaardigheden met zowel patiënten als ook met andere zorgverleners en om in de praktijk kennis op te doen over de diverse behandelmogelijkheden en de effecten daarvan op patiënten.


In hun dagelijkse praktijk volgt een ‘OVV’ speciaal voor hen ontwikkelde behandelrichtlijnen. Eén van de richtlijnen luidt dat wanneer een patiënt actief voor kanker wordt behandeld, de OVV op zijn minst het verantwoordelijke oncologisch team van eventuele bevindingen aan de voeten op de hoogte stelt. In geval een patiënt met chemo wordt behandeld, dient het oncologische team over de waarnemingen en de interventies die de OVV van plan is uit te voeren te worden geïnformeerd, met het verzoek aan te geven wanneer dit veilig kan worden uitgevoerd.


Er zijn in Nederland (en België) inmiddels 300 OVV’ers opgeleid, waaronder 26 podotherapeuten. Zij staan vermeld in de digitale verwijsgids van het IKNL/Kanker.nl en daarvoor moeten ze jaarlijks een dag verplichte herscholing volgen en drie onherleidbare casuïstieken in te dienen in onze databank. Dat heeft er mede toe geleid dat we ook cijfermatig de doelmatigheid van gespecialiseerde professionele voetzorgverlening bij kankerpatiënten kunnen onderbouwen.  In geen enkele wetenschappelijke publicatie is er ooit aandacht besteed aan de conditie/verzorging van voeten van kankerpatiënten.  Inmiddels zijn er maar liefst drie wetenschappelijke artikelen van mijn hand gepubliceerd in gerenommeerde medical journals. 


In 2015 werd ik uitgenodigd om te spreken voor het onco-dermato symposium in New York voor een publiek van 1000 oncologen uit de hele wereld. Ook bij deze specialisten heerste een oprechte verbazing dat er nooit eerder aandacht aan dit onderwerp was besteed. Ze stelden veel vragen want er heerste veel onwetendheid maar ook was er grote belangstelling. (Via deze link vindt u het artikel in The ASCO Post dat verscheen n.a.v. deze presentatie; "Foot Care in Oncology: The Cancer Patient From Ankle to Toe"). Overigens bleek bij mijn presentatie tijdens de oncologiedagen (New York; november 2017) dat eenzelfde onwetendheid ook bij oncologieverpleegkundigen bestond.

In 2018 is een wetenschappelijk artikel van mijn hand -in samenwerking met Professor Lacouture- over voetproblemen als gevolg van kankerbehandelingen in het peer reviewed Journal of American Podiatry Medicine. (Source: J Am Podiatr Med Assoc 2018 Nov; 108(6):508-516)


De aanwezigheid van Professor Lacouture op OVV-S19+biedt alle betrokken zorgverleners (zowel voet- als onco-) een unieke mogelijkheid om zich op een hele persoonlijke en professionele manier te laten informeren over het grote belang van veilige en effectieve voetzorg aan kankerpatiënten en het juiste kennisniveau daarover.

Dat leidt hopelijk tot een groter bewustzijn -niet alleen over mogelijke bijwerkingen van behandelingen en hoe een voetzorgverlener daar mee om dient te gaan- maar meer nog over de mate waarin een OVV’er het oncologisch team kan ondersteunen in het in het verhogen van de kwaliteit van leven van hun patiënt. Het -letterlijk!- op de been houden van een patiënt en daardoor diens mobiliteit vormt daarin een niet te onderschatten rol.


Voetzorgverleners die nog niet gespecialiseerd zijn als OVV kunnen tijdens het symposium kennis maken met gediplomeerde OVV ers en met hen over hun ervaringen als OVV’er spreken. Bovendien is de informatieoverdracht van professor Lacouture heel duidelijk te volgen en kan het voor hen een extra motivatie zijn om deze stap te gaan zetten.

Voor alle voet- en oncozorgverleners biedt OVV-S19+een unieke gelegenheid om te netwerken met collega zorgverleners en op informele wijze kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Ons doel met dit groter opgezette OVV-Symposium is om de problematiek rond de oncologische voet een breder publiek te geven om een multidisciplinaire samenwerking te ondersteunen die de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt ten goede komt. Mobiliteit vereist een goede conditie van voeten en mobiliteit speelt een hele belangrijke rol in het herstelproces van een kankerpatiënt!  Laten we dat laatste vooral niet vergeten.


Met vriendelijke groet,

Mischa Nagel

(mischa@mischanagel.nl)


Kaarten kunt u online bestellen via daze link naar Eventbrite.

Meer informatie over OVV-S19+ krijgt door op understaand logo te klikken of via info@mischanagel.nl


130 keer bekeken0 reacties