Oncologische Voetzorg (OVV) continueert positieve resultaat

Nieuw onderzoek bevestigt positieve bijdrage aan kwaliteit van leven kankerpatiënten. Het aantal in kaart gebrachte onherleidbare casussen is gegroeid naar 916 in 2017.


In de afgelopen jaar heeft de Foundation For Oncology Footcare steeds evaluaties uitgezet onder de OVV’ers (Oncologisch Voetzorgverleners) die gecertificeerd zijn en met het inleveren van deze evaluaties voor het behoud van hun certificering een belangrijke bijdrage leveren aan het geven van een goed inzicht of kankerpatiënten met voetproblemen als gevolg van hun behandeling baat hebben bij de interventie van een oncologisch voetzorgverlener OVV.

Dataverzameling

Begin februari 2018 zijn de data geanalyseerd van 416 nieuwe casussen. De manier van vragen was geheel gelijk aan de vorige enquêtes. In totaal beschikken we nu over de data van 916 kankerpatiënten die voetklachten hadden als gevolg van hun behandeling. Afgezien van uitgebreide vragen in de enquête naar manier van werken, manier van communiceren en veel informatie die van belang is om een goed beeld te krijgen, zijn de belangrijkste criteria hoe het de patiënt vergaat als de oncologisch voetzorgverlener OVV zijn/haar traject met deze zorgverlener heeft doorlopen.


Sinds 1 april 2016 is er een nieuw systeem voor registratie van de jaarlijkse casuïstiek die door Oncologisch Voetzorgverleners OVV worden aangeleverd in onherleidbare vorm. Om OVV te blijven is een jaarlijkse nascholing en het schrijven van drie casussen verplicht. Het indienen van casussen heeft tot doel de schrijver zelf inzicht te laten behouden in zijn of haar handelen en de data wordt gebruikt om aan te tonen dat de OVV effectieve en veilige zorg kan leveren die bijdraagt aan het welzijn van een kankerpatiënt. Het ontwikkelen van een waterdichte evaluatie is een bijzonder traject waarbij het slagen ook afhangt van hoe goed de deelnemers het belang van hun casussen inschatten.


In het eerste kwartaal van 2016 zijn 290 casussen geanalyseerd. Deze analyse geeft een duidelijk beeld van de bijdragen die OVV opgeleide voetzorgverleners leveren aan de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Het gaat om patiënten met voetproblemen als gevolg van de ziekte kanker of de behandeling ervan. De Medische Voet heeft in editie 4 van 2016 een uitgebreid rapport opgenomen over het totale onderzoek.


In het eerste kwartaal van 2017 zijn er 291 casussen geanalyseerd en de cijfers laten niet veel verandering zien en lijken zeer consequent, hetgeen ook wederom kan worden afgelezen uit de cijfers van de casussen die geanalyseerd zijn in de periode juli 2017 tot januari 2018.


2018: hervorming van evaluatie & dataverzameling

Omdat wij zeker willen stellen dat de patiënt de gegevens over de geleverde zorg onafhankelijk invult van de zorgverlener, is er voor de komende 3 maanden een nieuwe werkwijze afgekondigd. Elke Oncologisch Voetzorgverlener OVV beschikt over een unieke code. De oncologische voetzorgverlener OVV krijgt de normale enquête toegestuurd en daarnaast een link met daarin de enquête voor de patiënt. Deze enquête opent met de vraag de unieke code in te vullen zodat wij patiënt en zorgverlener kunnen koppelen. De code verkrijgt de patiënt van de voetzorgverlener OVV. Op deze manier hopen wij beïnvloeding uit te sluiten. Het is de verantwoordelijkheid van de Oncologisch Voetzorgverlener er voor te zorgen dat de patiënt de enquête ook daadwerkelijk verstuurt.

Wij verzamelen en analyseren de gegevens weer en vergelijken die met de gegevens van eerdere analyses. Als de resultaten even goed blijven, dan is dat het signaal om een grote klinische studie op te zetten.


Voor de komende periode 2018 zal een andere manier van vragen via de enquête en een verdeling tussen het deel wat door de patiënt en de voetzorgverlener wordt ingevuld worden ingevoerd en de vraagstelling worden uitgebreid. Deze uitbreiding moet zorgen voor een nog breder inzicht in de effectiviteit van voetzorgverlening bij kankerpatiënten en de invloed op de kwaliteit van leven. De oncologisch voetzorgverlener OVV hoeft in de komende periode tot en met 15 mei slechts 1 casus op deze manier in te sturen.


Resultaten

De casussen zijn wetenschappelijk geanalyseerd en de resultaten zijn significant. Dat wil zeggen dat het waargenomen effect niet op toeval berust. Bij de groep kankerpatiënten met de ernstigste klachten aan de voeten is een vermindering van de klachten gerapporteerd van 50%. Dat kan een groot verschil betekenen in mobiliteit: tussen zelf boodschappen doen of aan huis gekluisterd zijn, omdat de voeten te pijnlijk zijn om op te lopen. We kunnen niet stellen dat het hier gaat om wetenschappelijk onderzoek, maar om een gedegen enquête via software Survey Monkey.

Hieronder staat de tabel op basis van 291 casussen uit Q1 2016 en daaronder staat de tabel met 581 casussen ( 291 uit Q1 2016 en 290 Q1 2017).

Tabel 1. Periode Q1 2016

Numerieke waardering door patiënten voor en na behandeling voeten met klachten als gevolg van anti kankerbehandeling. Waardering geeft impact weer op de kwaliteit van leven (0 geen klachten, geen impact op dagelijkse activiteit <> 10 meest ernstige klachten en heftige impact op dagelijkse activiteit).


*P waarde (afwijking) <0.001

N=291

Tabel 2. Periode Q1 2017

Numerieke waardering door patiënten voor en na behandeling voeten met klachten als gevolg van anti kankerbehandeling. Waardering geeft impact weer op de kwaliteit van leven (0 geen klachten, geen impact op dagelijkse activiteit <> 10 meest ernstige klachten en hevige impact op dagelijkse activiteit).


Sinds 2016 zijn er 290 bruikbare casussen ingevoerd voor data analyse.


*P waarde (afwijking) <0.001

N = 581

Tabel 3. Periode juli 2017 - 31 december 2017

Numerieke waardering door patiënten voor en na behandeling voeten met klachten als gevolg van anti kankerbehandeling. Waardering geeft impact weer op de kwaliteit van leven (0 geen klachten, geen impact op dagelijkse activiteit <>10 meest ernstige klachten en hevige impact op dagelijkse activiteit).


Sinds 2016 zijn er 916 bruikbare casussen ingevoerd voor data analyse.


*P waarde (afwijking) <0.001

N = 916108 keer bekeken0 reacties
ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

  • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl