Meer welzijn voor patiënt met kanker door juist kleine bijwerkingen te behandelen.


Kankerpatiënten met psychosociale klachten hebben geen behoefte aan actieve behandeling van deze problemen. Ze lijken echter wel baat te hebben bij emotionele steun van een arts. Dit concludeert arts-onderzoeker Claudia Schuurhuizen in haar promotieonderzoek. Met haar onderzoek wil de promovenda het welzijn en de kwaliteit van leven van patiënten met vergevorderde kanker verbeteren. Schuurhuizen promoveert vrijdag 1 maart bij Amsterdam UMC.


Voor patiënten met vergevorderde kanker is genezing vaak geen haalbaar behandeldoel. Deze patiënten worden behandeld om symptomen van de kanker te beperken en de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. Het omgaan met deze levensbedreigende ziekte en behandelingen leidt bij een groot deel van de patiënten tot psychosociale problemen.


Behoefte

Schuurhuizen: ‘In dit onderzoek willen we het welzijn en de kwaliteit van leven van de patiënten verbeteren door de symptoomcontrole en psychosociale ondersteuning te optimaliseren.’ In haar onderzoek zag de promovenda dat de meerderheid van de kankerpatiënten met psychosociale problemen echter geen behoefte heeft aan deze ondersteuning.

Maar onze resultaten impliceren wel dat het bespreken van emotionele zorgen het welzijn van patiënten kan verbeteren.

Ernst

Daarnaast richtte de promovenda zich op hoe de arts en de patiënt de schadelijke bijwerkingen van de behandeling beoordelen. ‘Artsen focussen zich in de evaluatie van deze bijwerkingen voornamelijk op de ernst hiervan. Terwijl de patiënt zich veel meer richt op de duur van de bijwerkingen en de belasting.’ Schuurhuizen concludeert dat niet alleen de ernstige bijwerkingen maar ook minder ernstige bijwerkingen van invloed zijn op kwaliteit van leven.

Het verdient de voorkeur om de bijwerkingen die de patiënt aangeeft als leidraad te nemen voor het voorspellen van de kwaliteit van leven.

Welzijn

Veel patiënten met psychosociale klachten beschikken kennelijk over genoeg veerkracht, waardoor ze geen extra behandeling hiervoor behoeven. Artsen schijnen deze patiënten wel te kunnen helpen bij een betere kwaliteit van leven door emotionele steun te bieden.

Daarnaast zouden artsen meer aandacht moeten hebben voor de minder ernstige bijwerkingen die de patiënt aangeeft. Adequate behandeling hiervan kan resulteren in verbeteringen van het functioneren en het welzijn van patiënten.

Bron: vumc,nl publicatiedatum 28 februari 2019

33 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven