Ik stel u voor aan Marike van der Leeden | 2e spreker op VC19[Reuma-de Stand van Zaken] | 28sep19


Op zaterdag 28 september zal in Driebergen de 13e editie plaatsvinden van Het Voetcongres. Dit jaar is het thema van Het Voetcongres Reuma [de stand van zaken]. Door verschillende experts wordt het thema vanuit diverse perspectieven belicht zodat u naar huis gaat met veel praktijkgerichte informatie.

Dermatoloog Annemie Galimont-Collen, orthopaedisch chirurg Kirsten Veenstra en ikzelf hebben een boeiend en afwisselend programma voor u samengesteld zodat u na afloop weer volledig op de hoogte bent van de stand van zaken over reuma en voetzorg. In mijn vorige nieuwsbrief heeft u van Annemie en Kirsten gehoord wat zij van Het Voetcongres verwachten maar nog belangrijker wat hun motivatie is om bij de organisatie te helpen.

Tot 28 september! Mischa


Boek tot 15 juli met 10% korting!

Het is mijn gewoonte om alle sprekers van Het Voetcongres van tevoren te bezoeken en persoonlijk te spreken Op deze manier probeer ik inzichtelijk te krijgen welke visie de spreker voor de doelgroep heeft en of er ook daadwerkelijk een goede connectie met de doelgroep bestaat.

Afgelopen maandag had ik met Marike van der Leeden afgesproken (senior researcher Reade / VUmc Dept Rehabilitation Medicine).

Het leuke van Marike is dat zij een merkbare passie voor voetzorg uitstraalt; iets wat voor mij heel herkenbaar is en een directe klik geeft. Marike heeft onlangs op basis van een uitvoerig onderzoekstraject algemene aanbevelingen geformuleerd over de voetzorg die verleend zou moeten worden aan reumapatiënten. Provoet, de NVvP en NVOS hebben bijgedragen om deze studie mogelijk te maken. De aanbevelingen zijn nog niet omgezet in hoe de voetzorg voor reumapatiënten daadwerkelijk zal worden ingericht. Dat is uiteindelijk iets waar de zorgverzekeringen, de vakverenigingen en de minister over moeten besluiten.

Wanneer u Marike ‘s aanbevelingen goed begrijpt, krijgt u echter wel een goed inzicht in de mogelijkheden die daardoor kunnen ontstaan en welke kansen er wellicht voor u liggen. Tijdens komende ledenvergaderingen -waar over beleidsvoorstellen moet worden gestemd- kunt bijdragen op basis van heldere informatie en feiten en ook uw stemgedrag daardoor bepalen. Het inrichten van de voetzorg voor reumapatiënten is namelijk nog steeds een lopend proces. Het is van groot belang dat de voetzorg voor de reumapatiënt zo inzichtelijk mogelijk is. In 2014 opende de voorzitter van het Reumafonds Het Voetcongres al zeer treffend:

een reumapatiënt bezoekt gemiddeld vijf voetzorgverleners voordat deze de zorg vindt die veilig en vertrouwd is en waarbij de voetverzorger blijk geeft van kennis van zaken.

Na de implementatie van de beleidsadviezen zou dat in ieder geval tot het verleden behoren.

Marike van der Leeden zal op het Voetcongres een duidelijke schets geven hoe zij de voetzorg voor reumapatiënten ziet.


Marike van der Leeden

Meer informatie over de presentatie van Marike van der Leeden vindt u hieronder.


Kijk online voor meer informatie over VC19


Het Voetcongres 2019 - Boek met 10% korting tot 15 juli! Mis Het Voetcongres 2019 [VC19] niet en meldt u nu aan. VC19 2019 vindt plaat op het prachtige landgoed de Horst in het Maitland theater in Driebergen bij Utrecht. Er is slechts plaats voor 300 deelnemers. Boek tot 15 juli a.s. met 10% korting en betaal € 133,65 i.p.v. 148,50 – gebruik de promotie code Marike voor toegang tot dit tarief of deze link om u direct in te schrijven met deze korting. Deelnamebedrag is inclusief koffie, thee, lunch en digitale literatuur. Accreditatie in aanvraag bij Procert, KABIZ, St. Adap Zoals u van ons gewend bent zal er een uitgebreide informatiemarkt zijn en heeft u tijdens de pauzes ruim de tijd om kennis te maken met onze sponsor en standhouders. Ook hier volgt spoedig meer informatie.

Ik hoop u op 28 september in het mooie Maitland theater in Driebergen te mogen verwelkomen in een ontspannen en daardoor inspirerende en motiverende omgeving. Tijdens VC19 krijgt u recente informatie en tips die u als voetverzorger direct in uw praktijk kunt toepassen. Naast het eerder signaleren van problemen en het effectiever behandelen van klachten van reumapatiënten krijgt u inzicht in de aanbevelingen die het inrichten van de voetzorg voor reumapatiënten en door de speciale communicatietraining voordeel in uw contacten met alle hulpverleners!

Volgende week heb ik overigens een afspraak met reumatoloog Bert Visser. Hij zal VC19 openen en ik zal u daar in de volgende nieuwsbrief meer over vertellen!


Inschrijven Het Voetcongres 2019


Presentatie twee - Marike van der Leeden

"Multidisciplinaire aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van voetklachten bij patiënten met reumatoïde artritis."

In 2017 zijn de multidisciplinaire aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetklachten bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) gepubliceerd. Dit project is door Reade, VUmc en LUMC  gecoördineerd en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met een expertgroep van patiënten en zorgverleners. Dit heeft geleid tot de allereerste multidisciplinaire aanbevelingen voor RA voetzorg wereldwijd. De aanbevelingen zijn ontwikkeld met als doel:het leveren van een bijdrage aan het verkrijgen van uniformiteit met betrekking tot diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met RA gerelateerde voetklachten,het bieden van een handvat voor een betere inrichting van de praktijkvoering van zorgverleners betrokken bij de zorg rondom patiënten met RA gerelateerde voetklachten enhet leveren van een bijdrage aan verbeterde communicatie tussen behandelaars onderling en tussen de patiënt en behandelaars. Momenteel wordt gewerkt aan implementatie van de aanbevelingen, onder andere via de ontwikkeling van scholingen voor diverse beroepsgroepen.

26 keer bekeken0 reacties