Hoge waarderingscijfers voor het OVV symposium afgelopen 2 juni in Lunteren

Evaluatie OVV Symposium 2 juni jl in Lunteren


Mischa Nagel opent het OVV Symposium 2018

Zoals u weet evalueren de deelnemers van onze cursussen en congressen deze evenementen middels een vaststaand model digitaal evaluatieformulier. De waardering van deze evaluaties moeten binnen onze normering liggen. Verder kijken we altijd wat we volgens de deelnemers kunnen verbeteren bij een volgende keer. De cijfers worden voor de organisatie in onherleidbare vorm in een analyse gezet en ik kan dus niet zien wie welke evaluatie heeft ingevuld. Het systeem dat we hiervoor gebruiken is Survey Monkey.


Het OVV Symposium vond plaats in Lunteren in congrescentrum de Werelt. Er is mogelijkheid tot bijwoning voor herhaling van bijna het hele programma op 4 oktober in Amsterdam. U moet zich wel voor 10 juli hiervoor hebben aangemeld. OVV die dit jaar verplicht moeten nascholen en hier niet aan voldoen verliezen het recht op gebruik van de OVV titel. (OVV= Oncologisch Voetzorgverlener OVV, alle OVV'ers zijn opgenomen in de digitale verwijsgids oncologie) Het OVV symposium is de verplichte jaarlijkse terugkomdag voor OVV'ers die langer dan een jaar hun diploma hebben.


De waardering voor het OVV Symposium 2018 was extreem hoog!


Door Mischa P. M. Nagel • 95% van de deelnemers geeft aan op het OVV symposium nieuwe kennis te hebben opgedaan

 • 98% van de deelnemers geeft aan dat er voldoende aandacht was voor ontwikkelingen in het vakgebied

 • 93% van de deelnemers voelt zich gestimuleerd om de opgedane kennis in de praktijk te gebruiken

 • 91% van de deelnemers geeft aan dat de doelstelling van het OVV Symposium vooraf voldoende duidelijk was

 • 93% van de deelnemers vindt dat spreker Mischa Nagel over voldoende didactische vaardigheden beschikt om de informatie van zijn presentatie over Paronychia goed over te kunnen brengen

 • Presentator Christine Boers Doets had 2 presentaties en een aanvulling op Paronychia als gevolg van kanker behandeling en maar liefst 96% van de deelnemers geeft aan dat zij over voldoende didactische vaardigheden beschikt om haar onderwerpen goed over te brengen

 • 71% vond dat presentator Trudy Kolman van het IKNL over voldoende didactische vaardigheden beschikt om het onderwerp van haar presentatie goed over te brengen

 • 83% van de deelnemers vindt dat presentator Ninian Sammels over voldoende didactische vaardigheden beschikt om het onderwerp van haar presentatie goed over te brengen

 • 70% van de deelnemers vindt dat presentator Olivier Schroer over voldoende didactische vaardigheden beschikt om het onderwerp van haar presentatie goed over te brengen

 • 85% van de deelnemers is van mening dat de moeilijkheidsgraad van dit symposium aansluit op het niveau van de deelnemer

 • 92% van de deelnemers is van mening dat de Mischa Nagel de dag-presentator functie goed vervult heeft

 • 90% van de deelnemers gaf aan dat de zaal, de lunch en horeca goed geregeld waren

 • 95% van de deelnemers vonden da dag/programma goed ingedeeld

 • 91% vond dat het OVV symposium zowel qua inschrijvingsprocedure en qua afhandeling goed geregeld was

 • 43% van de deelnemers geeft het OVV Symposium een cijfer 8

 • 27% van de deelnemers geeft het OVV Symposium een cijfer 9

 • 10% van de deelnemers geeft het OVV Symposium een cijfer 10

 • Dat betekent dat 80% van de deelnemers het OVV symposium beoordeelt met een cijfer van 8 of hoger


De cijfers van het OVV symposium 2018 zijn heel erg hoog. Daar zijn we als team trots op.


Opmerkingen van deelnemers over het OVV symposium:


"Een Engelstalige spreker is oké maar dan beter aan het begin van het congres. Op het einde van het congres wordt iedereen al wat moe van de concentratie van de ganse dag. Hierdoor wordt het al wat moeilijker voor sommige om goed te kunnen volgen en verstaan."

NOTE redactie: Er waren meer deelnemers die een Engelstalige presentatie niet waarderen. Toch zal in de toekomst dit vaker gebeuren. Ik heb dat al eens eerder uitgelegd alle Medische Relevante onderzoeken en literaturen zijn in de Engelse taal. Wil je je als OVV er verder bekwamen en verder studeren dan kom je artikelen en presentaties in het Engels steeds vaker tegen.


"Er werd nagenoeg geen rekening gehouden met het handvol ( 10a12) Belgen in de zaal. vind ik persoonlijk spijtig als OVV, want ook in België starten op diverse plaatsen oncologische Voetverzorgingsstraat cursussen en het Diploma OVV WORD NIET aanvaard in België. Hoe word dit opgelost want er word steeds gesproken over alle positieve aspecten van OVV maar niet over het negatieve waar ook zorg moet worden voor zien."

NOTE redactie: Wij hebben zeker zorg voor de zorgen van de Belgische deelnemers en proberen ook daar OVV een duidelijkere plaats te geven. De opname van OVV in de Digitale Verwijsgids Oncologie duidt er op dat er naar uw specialisatie gevraagd wordt en dat er in de vorm van OVV vertrouwen is vanuit het IKNL. Wij proberen dat in België ook te bewerkstelligen.


Super motiverende sprekers die mij weer enthousiast geprikkeld hebben. Nogmaals erg jammer van het Engels talig slot.
"Info Christine was TOP, in het begin in een sneltreinvaart, maar duidelijke informatie, vooral heel praktijk gericht; IKNL info, schoenkennis geen nieuwe informatie gekregen (schoenkennis was basisinformatie vd pedicure opleiding, van mij mag het overigens gewoon in het Nederlands, zeker op het einde van de dag). Nascholing is en blijft interessant en noodzakelijk."
"Mevrouw van IKNL was interessant maar eigenlijk voor grotendeels een wegwijs op de website welke vrijwel voor zich spreekt. Mischa bij presentaties misschien sneller/vlotter spreken. Soms lijkt het of er na elk woord een punt is staat. Christine boers mag wat mij betreft elk jaar een presentatie houden. Erg interessant en een hoop kennis! Duitse meneer interessant, maar omdat hij vooraan op het podium zat en een beetje vlot binnensmonds praatte niet altijd even goed verstaanbaar. Wellicht een idee om elke spreker te 'verplichten' om te staan op het podium bij een presentatie."
"Christine is een topper!! De passie en kennis was geweldig!! Hele leerzame dag. Bedankt!!"
"Fijne locatie, zwaar onderwerp in mooie omgeving."
"Was een TOPDAG !!!!!!!!"
"Dit jaar had ik door allerlei omstandigheden weinig zin om deel te nemen aan dit symposium. Echter ik ben erg blij dat ik het niet gemist heb. Inhoudelijk vond ik het dit jaar een topper. Ik zou moeiteloos dagen lang van de Mw Christine Boers onderwijs willen krijgen. Duidelijkheid en passie zijn de woorden die mij te binnen schieten. .Dankjewel Christine. Je hebt mij weer educatief opgebeurd en geïnspireerd."
"Erg tevreden naar huis gegaan een hele leerzame dag"
"1 van de betere zo niet het beste congres !!!!! Was super!"
"Was ook weer een dag die ik als zeer positief en leerzaam mee neem. Bedankt Mischa."

Deze cijfers geven mij alle vertrouwen om ook een heel goed Voetcongres 2018 neer te zetten met mijn kleinere bezetting in het organiserend team. Volgende week maak ik twee nieuwe sprekers en presentaties bekend die op 29 september a.s. zullen worden gehouden.

34 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

 • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl