Opleiding OVV

Vlaanderen

Prijs €1295,00 (0% BTW)

Incl. digitaal lesmateriaal, lunch en consumpties. Exclusief

€150 examengeld (v.a. 2020)

​Accreditatie - BVV: 100

 

KMO? Info

Inschrijven KMO optie

106 opleidingsuren DV.O234116

Specialisatie oncologisch

voetzorgverlener OVV

OVV Zomer College

vanaf 21 augustus

zeven lesdagen + Schimmeldiagnostiek

voetzorgplus.com/oncozorg is ons nieuwe adres.

Ook bij al onze opleidingen in Nederland kunt u gebruik maken van de KMO regeling. KMO inschrijven via deze link.

Toen Mischa Nagel de cursus Voetzorg & Oncologie ontwikkelde, besteedde geen enkele voetzorgopleiding in Nederland aandacht aan kanker. De belangstelling voor de cursus was onverwacht groot. Deelnemers waren zeer enthousiast over de geboden informatie en de betrokkenheid van de docent. Er bleek behoefte te zijn aan een specialisatie naast de al bekende reumatische en diabetische aantekening. Daarom introduceerde hij de specialisatie oncologisch voetzorgverlener (OVV) en vroeg daar een merkrecht op aan.

Doel
Het doel van deze specialisatie is voetzorgverleners bewust te maken van de implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan, zodat zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kunnen inzetten in afstemming met de behandelend arts.


Een specialisatie in de oncologie is op zich niet bijzonder: er zijn inmiddels oncologisch diëtisten, oncologisch fysiotherapeuten, enzovoort. Een oncologisch voetzorgverlener ontbrak echter in deze disciplines en is hard nodig. Kankerpatiënten wenden zich tijdens de rustperioden van hun kuren regelmatig tot voetzorgverleners. Deze voetzorgverleners moeten de juiste kennis hebben over wat de mogelijke consequenties van hun voetverzorging kunnen zijn voor kankerpatiënten die onder behandeling zijn. Een opleiding in de oncologische voetzorgverlening levert niet alleen kenniswinst op, maar zal ook bijdragen aan een sterk verbeterde communicatie tussen de zorgverleners van de patiënt.
 

Onder de term voetzorgverleners wordt verstaan: podotherapeuten, podologen, medisch pedicures en pedicures.

Kanker en voetzorgverlening
Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpatiënten bij, van wie twee derde de ziekte overleeft. Deze overlevenden vormen voor voetzorgverleners nog een extra doelgroep, omdat zij statistisch gezien vaker de huisarts bezoeken met normale klachten - dus ook met voetklachten. Daarnaast is een regelmatige screening van de voeten van deze groep noodzakelijk.

Wetenschappelijk onderzoek geeft het belang van bewegen steeds weer aan. Bij veel kankerbehandelingen neemt de effectiviteit toe wanneer de patiënt beweegt tijdens de therapie. Kunnen bewegen -mobiliteit- vereist gezonde voeten dus ook hier spelen gespecialiseerde voetzorgverleners een belangrijke rol!

Extra informatie

* toegang tot het lesmateriaal is exclusief voor OVV'ers met een geldig diploma en voor deelnemers aan de opleiding. Op alle materiaal rusten auteursrechten - bij oneigenlijk gebruik worden gerechtelijke stappen genomen.

 

Agenda OVV-opleidingen

Hier vindt u een overzicht met de startdatum van iedere opleiding - via de link kunt u zich inschrijven.
Alle lesdagen per locatie vindt u hier direct onder.

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 
Recente blogposts van Mischa Nagel over oncologie
 
OVV opleiding aangepast 
Alle geplande OVV-opleidingen zijn i.v.m. COVID-19 geannuleerd. Wel plannen we een Zomer College wat -gezien de zeer positieve eravaringen van zowel deelnemers als docenten gedeeltelijk in de vorm van een live webinar gegeven zal worden. 
Het Zomer College bestaat uit:
  • vier lesdagen die u vanuit huis volgt via live webinar (volledig interactief met docenten die u direct vragen kunt stellen, groepsoprdrachten in kleinere groepen en de mogelijkheid om voor en na de lesdag èn in de pauzes informeel met de mededeelnemers kennis te maken en na te praten) [21, 22, 28, 29 augustus] 
  • twee fysieke lesdagen in Nieuwegein [4,5 september]
  • extra virtuele studiedag om u voor te bereiden op het examen [12 september]
  • extra virtuele lesdag schimmeldiagnostiek [11 september]
  • gratis jaarabonnement op het Magazine Voetzorg+
Examendatum nog bekend te maken. U volgt uw stage pas in 2021.
Kosten € 1.295 plus examengeld (€150)
U krijgt tijdens het Zomer College zeven OVV-lesdagen voor de prijs van zes plus de cursus Schimmeldiagnostiek!
ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

  • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl