Voortgang OVV

Oncologisch Voetzorgverlener

Alle documenten over het OVV-Symposium 2019 [OVV-S19]zijn gereed waaronder het wetenschappelijke rapport dat bij het peer reviewed Medical Journal MAASC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) zal worden ingediend. Professor Mario Lacouture gaf tijdens het jaarlijkse oncofoot symposium vier colleges over voetzorg en oncologie en het toenemende belang van dit specialisme. Daarnaast dient het bestaan ervan bij een grotere groep zorgverleners en ook patiënten onder de aandacht gebracht te worden.

Alle geïnteresseerden betrokken bij de zorg voor oncologische patiënten* kunnen de Nederlandse versie van het wetenschappelijk rapport met aanvullende literaturen over de oncologische voet  ontvangen. We hebben besloten om dit alsnog kosteloos ter beschikking te stellen om deze groepen zo goed mogelijk te informeren over (het specialisme) de oncologische voet en de grote toegevoegde waarde die deze zorg door speciaal daartoe opgeleide voetverzorgers biedt. De oncologische voet verdient aandacht en zorg van oncologische voetzorgverleners in nauw overleg met het oncologisch team; dit is niet voor iedere voetverzorger weggelegd.

(* w.o. voetzorgverleners, huidtherapeuten, oncologische verpleegkundigen, oncologische fysiotherapeuten, oncologen)

Om de literaturen en rapporten in te zien verzoeken we u om hiernaast een aantal gegevens achter te laten. Daarna ontvangt u binnen twee werkdagen een uitnodiging voor de Dropbox Showcase waarin u alle literaturen kunt bekijken, downloaden en/ of printen. Wij kunnen de informatie  alleen aan zorgverleners ter beschikking stellen. Als gevraagde informatie ontbreekt zal uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Leden van Stipezo kunnen we helaas geen toegang tot de digitale omgeving geven.

Ik wens u allen een hele goede leerervaring toe en wil u er nog op attent maken dat er in het najaar drie OVV opleidingen starten. In september in Apeldoorn en Zaltbommel en in Oktober in Gent. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Verder wil ik u nog melden dat door de grote druk op de zorg op oncologische afdeling stages erg moeilijk te regelen zijn. We hebben in gezamenlijk overleg besloten dat OVV'ers in opleiding voorlopig ook stage mogen lopen bij een oncologisch fysiotherapeut of een OVV die meer dan twee jaar ervaring heeft of een huidtherapeut die ook oedeemtherapeut is. Deze stages zijn dan wel 3 dagen in plaats van 2 dagen. We gaan met acht ziekenhuizen in Nederland en Vlaanderen de OVV-stages  officialiseren en dan komt de ziekenhuis stage volledig terug.

Dank voor uw belangstelling,

Mischa Nagel

 

Voor de volledigheid wijzen we erop dat op alle presentaties het auteursrecht van de schrijver van kracht is.

​​Niets eruit mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, (digitale) opname of op enige andere manier zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming van de auteur en MischaNagel.nl. De inhoud mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan eigen studiemateriaal.

Meer info?
Neem contact op.
Oncofoot - OVV-Symposium
Verslag en literaturen 2019
 
Bent u betrokken bij de zorg aan oncologische patiënten en wilt u toegang tot het wetenschappelijk verslag van OVV-S19 met daarin de presentaties van Professor Lacouture?
Laat hieronder uw gegevens achter. We sturen u binnen een werkdag een uitnodiging met toegang tot alle materiaal van OVV-S19.
Aanvrager is voetzorgverlener (niet lid van Stipezo) of als zorgverlener betrokken bij zorg aan oncologische patiënten.
 
Overzicht van de opleidingen

Zes-daagse opleiding voor  (Medisch) Pedicure/ Pedicure +/++

Verkorte drie-daagse opleiding voor podotherapeuten  en  podologen

Zes-daagse opleiding voor  voetzorgverleners in Vlaanderen

Nieuws
ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

  • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl