OVV dragen kennis over voetzorg.jpg

Opleiding OVV

verkort voor podotherapeut/

podoloog 'podo'

 

Prijs €1295,00 (0% BTW)

Incl. digitaal lesmateriaal, lunch en consumpties. Exclusief

€150 examengeld (v.a. 2020)

Accreditatie  St. Adap en KABIZ: 17,5 punten)

 

KMO? Klik hier

106 opleidingsuren

Curriculum
OVV podotherapie/  podologie

Het curriculum voor podotherapeuten en podologen is korter* dan de specialisatie OVV, aangezien zij reeds voorkennis hebben opgedaan tijdens hun HBO-opleiding.
 

DEEL 1: Theorie

 • Inleiding: wat is kanker?

 • Ervaringsdeling

 • De gevolgen van chemo

 • Screening & Preventie, paraneoplastische syndromen

 • Lymfoedeem & Lipoedeem

 • Neuropathie als gevolg van kankerbehandelingen

 • Onco-psychologie

(*deelname aan de overige lesdagen van de gehele opleiding is mogelijk)

DEEL 2: Praktijk

Bij deze verkorte opleiding OVV is praktijkervaring in de vorm van een stage van groot belang.
Deze stage is een verplicht opleidingsonderdeel (geen vrijstellingen mogelijk).

 

De stage is een korte meeloopstage van 12 uur (2 dagen) op de afdeling oncologie van een ziekenhuis. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats (evt. met ondersteuning van Mischa Nagel).

 

DEEL 3: Zelfstudie

 • Lesstof thuis voorbereiden & herhalen

 • Huiswerkopdrachten

 • Stageverslag
   

DEEL 4: Examen

 • ·Casus

 • Mondeling examen

 • Schriftelijk examen

 

Het examen voor deze opleidingen wordt door een onafhankelijk extern bureau afgenomen.
 

Na het behalen van het examen krijgt de deelnemer een diploma dat één jaar geldig zal blijven. Gediplomeerden mogen gedurende dat jaar de titel ‘Oncologisch Voetzorgverlener OVV’ gebruiken. Dit is een geregistreerde titel.

 

Deelnemers worden eens per jaar opgeroepen voor een nascholingsdag. Deze is verplicht om de registratie te behouden. Deze nascholing -het OVV-Symposium' vindt meestal plaats op de eerste zaterdag in juni.

 

Ieder jaar zal ook een (onherleidbare) casus moeten worden ingeleverd. De data die hieruit voortkomen, worden gebruikt om te meten of de interventies van OVV effectief en doelmatig zijn. Verder zijn deze casusdata een opbouw naar klinisch onderzoek.

Docenten

Annemie Galimont - dermatoloog

Ninian Sammels - onco-psycholoog

Joanneke Bleichrodt - onco-verpleegkundige

David Kopsky/ Aart-Jan Teunissen - arts voor neuropathie

Mischa Nagel