OVV logo MN.jpg

MischaNagel.nl > OVV > OVV informatiepagina

OVV  

Verdiensten OVV sinds 2013

®
Wat heeft OVV tot nu toe gebracht in Nederland/Belgie
Hieronder een (maar niet 100% volledig) overzicht van de bijdragen van zes jaar OVV aan de zorg rondom de oncologische zorg. Dit is te danken aan een collectieve inspanning van team-OVV.
 
 1. Een Oncologisch Voetzorgverleners [OVV] staat geregistreerd in de digitale verwijsgids kanker van het IKNL. Oncologen en oncologisch verpleegkundigen gebruiken deze verwijsgids om zorgverleners te zoeken die aanvullende zorg kunnen verlenen op een veilige en verantwoorde manier.
 2. Structurele samenwerking tussen OVV’ers en oncologische teams.
 3. Op 66 oncologische afdelingen -in Nederland en België- kunnen OVV-studenten stage lopen.
 4. Ons onderwijs curriculum wordt geborgd door ‘The Foundation for Oncology Footcare’. Professor Lacouture is daar voorzitter van de ‘wetenschappelijk raad van toezicht’ (Scientific Board). Deze raad bestaat verder uit Professor Eckhart Haneke (Freibourg, DE), Professor Hilde Beele (Gent, BE), Professor Mark Tagoe (London/ Ulster, UK)  en Professor Vincent Sibaud (Toulouse, FR).
 5. We hebben een eigen digitaal patiëntenplatform (oncofoot.com) waarop patiënten kunnen lezen over de kwaliteiten van de Oncologisch Voetzorg Verlener OVV en wat er van hen verwacht kan worden. Op dit platform staan alle OVV’er s nogmaals vermeld en kunnen gezocht worden op de ‘zorgkaart’.
 6. We hebben richtlijnen geschreven voor zorg aan de oncologische voet.
 7. Recent zijn twee door ons geschreven wetenschappelijke artikelen over de oncologische voet geaccepteerd door “peer reviewed” medical journals waarvan er inmiddels één is gepubliceerd.
 8. Mischa Nagel heeft met een team van experts een artikel gepubliceerd in The ASCO post; 40.000 oncologen wereldwijd zijn hierop geabonneerd.
 9. OVV’ ers volgen elk jaar een verplichte nascholing en zijn dus goed geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.
 10. OVV’ers blijven met elkaar in contact door een gesloten digitaal groepskanaal.
 11. Het curriculum wordt verzorg door docenten die ieder expert zijn op hun eigen “gebied”. Als OVV krijgt u les van een dermatoloog, en oncologisch verpleegkundige, een pijnarts, een onco-psycholoog, een onco masseur en een kankerpatiënt.
 12. Via de coulance regelingen vergoeden steeds meer ziektekostenverzekeraars de voetzorgbehandelingen.
 13. We zijn de eerste in de wereld die van drie jaar 971 patiëntcasussen hebben geanalyseerd om de effecten van gespecialiseerde voetzorg in kaart te brengen. Deze data worden elk jaar gepubliceerd. Voor 1 juni levert iedere OVV een casus in en in 2019 wordt de patiënt onder haar/ zijn zorg gevraagd om daarover zelfstandig ook een enquête in te vullen.
 14. 70% van de kankerpatiënten die bij een OVV’er terechtkomen is op verwijzing van een oncologisch team.
Extra informatie
Startdatum per opleiding - zie onder voor lesdagen per locatie.
Gebruik de link vermeld onder 'inschrijven' om u aan te melden.
 

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

Opleiding
Datum
Locatie
Tijd
Inschrijven
OVV Opening Zomercollege
20/08/2020
Live Webinar (8x virt. + 1x fysiek + Schimmeldgnstk)
10:00 - 17:00
Schrijf hier in
OHV Opleiding Handzorg
21/08/2020
Live webinar (9 dagen virtueel + 1 dag fysiek)
10:00 - 17:00
Schrijf hier in
OHV (handzorg voor OVV)
21/08/2020
Online webinar (5 dagen + 1 dag fysiek)
10:00 - 16:00
Schrijf hier in
OVV Opening Najaarscollege
19/11/2020
Live Webinar (8x virt. + 1x fysiek + Schimmeldgnstk)
10:00 - 17:00
Schrijf hier in
OHV Opening Handzorgverleners
19/11/2020
Live webinar (9 dagen virtueel + 1 dag fysiek)
10:00 - 17:00
Schrijf hier in
OHV (module handzorg voor OVV)
19/11/2020
Live webinar (5 dagen virtueel + 1 dag fysiek)
10:00 - 16:30
Schrijf hier in
Lesdagen per locatie.
Gebruik de link hierboven om u aan te melden.
 
Recente blogposts van Mischa Nagel over oncologie