Select Casus 

OVV

Voor het mondeling examen van de opleiding oncologisch voetzorgverlener OVV® leveren de kandidaten ieder een casus aan over een oncologische patiënt met voetklachten die ze hebben behandeld.

Daarna dienen OVV’ers jaarlijks één of meerdere casussen in o.a. voor wetenschappelijk onderzoek.

Sommige van deze casussen zijn van een dermate kwaliteit en geven dusdanig veel informatie dat we toestemming vragen om deze voor leerdoeleinden te publiceren. Ook de patiënt (altijd geanonimiseerd) heeft uitdrukkelijke toestemming verleend o.a. voor het plaatsen van foto’s  De publicatie blijf eigendom van de auteur en zal ook als zodanig worden vermeld. 

Casus 19001 - Janneke Teerling - podotherapeut

Casus 19002 - Marloes Goossens - podotherapeut

Voor de volledigheid wijzen we erop dat op alle casus-presentaties het auteursrecht van de schrijver van kracht is.

Niets eruit mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanish of door fotokopieën, (digitale) opname of op enige andere manier zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming van de auteur en MischaNagel.nl. De inhoud mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan eigen studiemateriaal.

OVV Select Casus logo.jpg
Meer info?
Neem contact op. 
Meer weten? Dat kan via onderstaande links.
Wat is OVV?