Specialisatie
Oncologisch voetzorgverlener

Specialisatie Oncologisch Voetzorgverleder OVV
Toen Mischa Nagel de cursus Voetzorg & Oncologie ontwikkelde, besteedde geen enkele voetzorgopleiding in Nederland aandacht aan kanker. De belangstelling voor de cursus was onverwacht groot. Deelnemers waren zeer enthousiast over de geboden informatie en de betrokkenheid van de docent. Er bleek behoefte te zijn aan een specialisatie naast de al bekende reumatische en diabetische aantekening. Daarom introduceerde hij de specialisatie oncologisch voetzorgverlener OVV en vroeg daar een merkrecht op aan.

Doel
Het doel van deze specialisatie is voetzorgverleners bewust te maken van de implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan, zodat zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kunnen inzetten in afstemming met de behandelend arts.

Een specialisatie in de oncologie is op zich niet bijzonder: er zijn inmiddels oncologisch diëtisten, oncologisch fysiotherapeuten, enzovoort. Een in oncologie gespecialiseerde voetzorgverlener ontbreekt in deze disciplines en is hard nodig. Kankerpatiënten wenden zich tijdens de rustperioden van hun kuren regelmatig tot voetzorgverleners. Die gaan aan de slag met gebrekkige kennis en hebben geen idee wat de mogelijke consequenties van hun voetbehandeling kunnen zijn voor kankerpatiënten die onder behandeling zijn.

Een opleiding in de oncologische voetzorgverlening levert niet alleen kenniswinst op, maar zal ook bijdragen aan een sterk verbeterde communicatie tussen de zorgverleners van de patiënt/cliënt. Onder de term voetzorgverleners wordt verstaan: podotherapeuten, podologen, medisch pedicures en pedicures.

Kanker en voetzorgverlening
Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpatiënten bij, van wie twee derde de ziekte overleeft. Deze overlevenden vormen voor voetzorgverleners nog een extra doelgroep, omdat zij statistisch gezien vaker de huisarts bezoeken met normale klachten - dus ook met voetklachten. Daarnaast is een regelmatige screening van de voeten van deze groep noodzakelijk.
 

Opzet Curriculum

Voor de specialisatie Oncologisch Voetzorgverlener heeft de Mischa Nagel de volgende opzet gemaakt:

|      36 uur (6 dagen)

|      12 uur (2 dagen)

|      56 uur (incl. casus)

|      8 uur

|      114 uur

1) Theorie

2) Praktijk

3) Zelfstudie  

4) Examen     

Totale studielast

Contact
Meer info?
Opleidingsgids ontvangen?
Neem contact op. 

Prijs
De kosten van deze opleiding bedragen € 1295,00. 

Dit bedrag is inclusief inschrijfgeld en bedraagt 10% van het cursusgeld: € 129,50.

Na bevestiging van inschrijving is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.

Digitaal lesmateriaal, lunch en consumpties tijdens de lesdagen zijn bij de prijs inbegrepen. BTW 0%

Accreditatie
Medisch pedicure: (9 Voetzorg / 6 Kwaliteitsbewust handelen / 9 Professionaliteit)
Plusser: 0

BVV: 100 punten

 

Data

In 2019 zijn er door heel Nederland OVV cursussen gepland in samenwerking met Pediroda. Hieronder vindt u de startdatum van iedere cursus. Rechtsonder vindt u alle data per locatie.

Plaats         Startdatum     

Assen          Vrijdag 1 maart 2019

Hillegom      Zaterdag 9 maart 2019

Rotterdam    Donderdag 4 april 2019

Sittard          Vrijdag 17 mei 2019

Almelo         Zaterdag 25 mei 2019

Apeldoorn    Vrijdag 20 september

Zaltbommel  Zaterdag 28 september 2019

Gent             Donderdag 17 oktober 2019

Lestijden zijn van 10u tot ca 17u.

Inschrijven kan door te klikken op de plaatsnamen hierboven. U vindt daar ook de exacte locatie.

Rotterdam en Gent opgeven via info@mischanagel.nl

 

 

---

Bij deelname aan deze opleiding aanvaardt u onze algemene voorwaarden​.

OVV Lesdata 2019

2019 6 opleidingen podo.JPG
Specialisatie
Oncologische Voetzorg
Overzicht van de opleiding