MischaNagel.nl > OVV > deze pagina

Oncologie Masterclass.jpeg
Vanaf januari 2020!
 • kosten € 125 per persoon (incl. drankjes, snack en digitaal lesmateriaal)

 • accreditatie 6 punten (Procert)

 • opleidingsuren zes

 • docent Mischa Nagel en gastdocent

 • locatie zie onder

Masterclass Oncologie - gastdocent

Naast Mischa zelf verzorgt een gast docent een deel van de presentaties. Op deze wijze wordt de overgedragen informatie praktischer en zeker ook herkenbaarder. In de Masterclass Oncologie hoort en ziet u medisch pedicure en oncologisch voetzorgverlener OVV Fleur Wagenaar. Fleur behoorde bij de eerste lichting OVV'ers en zij is een van onze ambassadeurs. Zij draagt het OVV programma een warm hart toe zoals ze eens toelichtte in een interview met IKNL. IKNL is o.a. de uitgever van de Digitale Verwijsgids Oncologie waarmee oncologen en oncologisch verpleegkundigen kunnen doorverwijzen naar zorgverleners -waaronder OVV'ers- die veilige zorg aan oncologische patiënten kunnen geven.

 

Het accent van Fleur's presentatie zal liggen op te volgende onderwerpen:

 • Waarom zou je OVV’er willen worden? 

 • Als je klaar bent met deze opleiding wat doe je daar dan mee?

 • Wat zijn de mogelijkheden om jezelf te positioneren in je regio en hoe leg je contacten met de oncologische zorg? 

 • Waarom moet je eigenlijk voor deze kwetsbare patiëntengroep meer kennis en kunde over kanker hebben, is dat een voorwaarde? 

 • Hoe borg je de veiligheid van je oncologische patiënt?

 • Wat is er in de afgelopen 6 jaar veranderd in de manier waarop ik zorg verleen?

 • Casuïstiek/voorbeelden uit de praktijk

Meer informatie over Fleur vindt u hier.


De doelstelling van deze Masterclass is om u te laten inzien waarom specifieke aandacht noodzakelijk is voor oncologische voetzorgverlening. We zullen dat doen op een feitelijk manier gebaseerd op de ervaring, kennis en inzichten die we de afgelopen zes jaar hebben opgedaan. Gedurende die periode hebben we ruim 1.000 casussen verzameld over de behandeling van de oncologische voet.


Er is nog veel discussie wie deze zorg gaat (of mag) uitvoeren. Alleen een medisch pedicure of podotherapeut? Naar de mening van professor Mario Lacouture en Mischa Nagel zijn er veel argumenten aan te voeren waarom iedere pedicure in ieder geval moet kunnen signaleren, herkennen en daarover kunnen communiceren als een kankerpatiënt die onder behandeling is symptomen van bijwerkingen aan de voeten vertoont.

 

Aan het einde van de Masterclass is er ruimte voor discussie om ook uw mening hierover te horen.

Van OVV naar OHV

We hebben vier jaar lang evaluaties uitgezet over de verleende voetzorg door een OVV en hebben daarmee een goed inzicht gekregen naar de behoeften van een kankerpatiënt. Veel patiënten hebben ons op die manier duidelijk gemaakt dat er ook een grote behoefte is aan veilige verzorging van hun handen. Een dergelijke competentie bestaat sinds kort in Nederland en Vlaanderen. Onlangs hebben een dertigtal OVV’ers de pilot opleiding Oncologische Handzorg afgerond. Voor de pilot is een team van experts maanden bezig geweest met het samenstellen van het curriculum en het voorbereiden van de lesstof en de verdere voorbereiding die een dergelijk project nodig heeft.

Daarnaast verkrijgen we uit de analyse van de OVV-enquêtes (zowel patiënten als OVV’ers) uit 2019 informatie en inzichten die niet alleen in de OVV-opleidingen wordt verwerkt maar die ook op de masterclass worden gepresenteerd.

Extra informatie
Masterclass Oncologie
Overzicht 
van de cursusdata
 

Pediroda verzorgt administratieve en logistieke ondersteuning voor de cursussen van Mischa Nagel – uw inschrijving zal door Pediroda worden afgehandeld

logo Pediroda tbv combi certificaat.jpg

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

Opleiding
Datum
Locatie
Tijd
Inschrijven
Masterclass Oncologie
04/08/2020
Live webinar (virtueel)
19:00 - 22:00
Schrijf hier in
Masterclass Oncologie
26/08/2020
Live webinar (virtueel)
19:00 - 22:00
Schrijf hier in
Masterclass Oncologie
02/09/2020
Live webinar (virtueel)
19:00 - 22:00
Schrijf hier in
 
Recente blogposts van Mischa Nagel over oncologie