Opleiding oncologisch handzorg verlener [OHV]

Tiendaagse opleiding voor manicures, nagel stylisten

Prijs €1.600 (0% BTW)

Incl. digitaal lesmateriaal, (prijs onder voorbehoud)

Excl. examengeld €150

​​Accreditatie

KMO? Klik hier/ 24 uur

OHV [handzorg]  

oncologisch handzorgverlener!

®

Gespecialiseerde opleiding

oncologisch handzorgverlener [OHV ] 

Van alle mensen die behandeld worden tegen kanker krijgt 33% te maken met bijwerkingen aan de nagels en/of huid van de handen en/of voeten. Patiënten ervaren deze bijwerkingen als zeer ingrijpend ervaren op de kwaliteit van leven.
Sinds 2012 bestaat er voor (medisch) voetzorgverleners de opleiding Oncologisch Voetzorgverlener OVV.
Voor OVV waren destijds verschillenden doelen gesteld:
 • Het creëren van bewustzijn over het bestaan van de oncologische voet binnen de zorgverlening maar ook onder patiënten
 • Het bieden van de de juiste begeleiding voor de patiënt en 
 • Het beiden van optimale en veilige behandeling/ verzorging van de voeten van kankerpatiënten door voetzorgverleners met specialistische kennis.   
Naast de opleiding zelf is OVV een programma wat zich richt op het bevorderen van de communicatie tussen de OVV’ers en de overige oncologische zorgverleners (b.v. in het ziekenhuis).
In 2019 is het programma uitgebreid met oncologische handzorg -  het bieden van veilige zorg aan kankerpatiënten die last hebben van bijwerkingen aan hun handen. Op 15 november 2019 slaagden 32 zorgverleners voor het examen oncologisch handzorgverlener OHV. Deze pilotgroep bestond uit OVV’ers met geruime ervaring.
OVV - OHV | oncologische voet- & handzorg
Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen zo’n 300 oncologisch voetzorgverleners OVV opgeleid en 31 oncologisch handzorgverleners OHV.
 
Een verplichte jaarlijkse nascholing, is één van de tien competenties waar een OVV aan moet voldoen. Zo blijven ze op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe anti-kankermedicatie en gerelateerde voetproblemen. 
 
Voor de oncologisch handzorgverlener [OHV] zijn de competenties inmiddels gereed en deze zijn gepubliceerd op oncohand.com.
OHV voor hand-zorgverleners
Voor toelating tot de opleiding OHV geldt voor handverzorgers het volgende:
 1. U motiveert uw deelname aan de opleiding en geeft daarin ook aan waarom u juist deel zou willen nemen (max. 500 woorden)
 2. We ontvangen graag een overzicht van de opleidingen die u tot nu toe gevolgd hebt (geen cursussen maar opleidingen). Wij streven er naar om allen studenten aan te nemen met een kennis en denkniveau 4.  Een afgeronde MBO 4 opleiding geeft u direct toegang
 3. Geef ook een beknopt overzicht van uw werkervaring. Kandidaten met gebleken werkervaring in de zorgverlening hebben een pre (thuiszorg, ouderenzorg, etc)
Na een selectie kunt u worden toegelaten voor een aangepaste opleiding met het volgende curriculum:

®

Bent u OVV? Klik hier voor de module handzorg.

Lesrooster 2020

 

Start najaar/ wintercollege 20 november. Data worden eind juli vastgelegd. 

Bent u OVV? Klik hier voor de module handzorg.
Circa drie maanden na aanvang van de opleiding worden een schriftelijk en een mondeling examen afgenomen.
 • Bij het schriftelijk examen ligt de nadruk op “need to know” kennis.
 • Bij het mondeling examen moet u kunnen aantonen dat u in staat bent veilige zorg te verlenen aan kankerpatiënten.
 
Na het examen loopt u twee dagen stage op een oncologische afdeling van een ziekenhuis. Nadat u stage gelopen heeft en wij een positieve terugkoppeling van het ziekenhuis hebben ontvangen ontvangt u uw diploma.
Diplomering
Indien u slaagt ontvangt u het diploma oncologisch handzorgverlener OHV. Als oncologisch zorgverlener dient u de jaarlijks de verplichte nascholing te volgen. Die vindt in het algemeen plaats op de eerste zaterdag in juni. (Bij verhindering in juni kan de nascholing in de maand november alsnog worden bijgewoond).
 
Daarnaast levert u jaarlijks drie (onherkenbare) patiënt casussen in. De aldus verzamelde data wordt gebruikt om de geleverde zorg te evalueren, het onderwijs bij te stellen, en een basis te leggen voor verder klinisch onderzoek.
 
Een OHV wordt opgenomen in de Digitale Verwijsgids Oncologie DVO van IKNL en op het online patiënten forum oncohand.com.
 
Wanneer aan de voorwaarden is voldaan ontvangt de OHV jaarlijks een aanvullend certificaat die de verlenging van het diploma bevestigt met de daarbij horende digitale vermeldingen.
 
Een OHV is terug te vinden in de digitale ‘verwijsgids kanker’ (Nederland) van IKNL en op het patiëntenplatform oncohand.com. De recent geslaagde OHV’ers zijn reeds vermeld op oncohand.com.
 
Aanmelden?
E-mail Mischa Nagel of Tracy Shelverton een email met motivatie en curriculum vitae aan (meldt ook de door u gewenste startdatum/ locatie)
 
Kosten € 1.500 exclusief € 150 euro examengeld totaal €1.650 (btw 0%).
Inclusief lunch/ drankjes (tijdens fysieke bijeenkomsten) en digitaal lesmateriaal.
 
Na het  diploma  gaat u behoren  tot een selecte groep handzorgverleners die zeer specialistische handzorg kunnen verlenen en die een belangrijke signaleringsfunctie hebben in  de oncologische zorg.
 
OHV gediplomeerden krijgen een gratis abonnement op Voetzorgplus.com/handzorgplus.com. Op dit platform verschijnen elke 2 maanden  8 inhoudelijke artikelen over medische hand/voetzorg verlening.
 
Recente blogposts van Mischa Nagel over oncologie
ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

 • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl