Medische acupunctuur

Overzicht van de opleidingen

Medische acupunctuur

Overzicht van de opleidingsdagen

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

Opleiding
Datum
Locatie
Tijd
Inschrijven
Nieuws
 

Medische Acupunctuur

Naar voorbeeld van de British Medical Acupuncture Society (BMAS)

heeft een aantal ervaren acupunctuurartsen in samenwerking met Mischa Nagel Healthcare een opleiding voor medische acupunctuur voor artsen in Nederland ontwikkeld.

Medische acupunctuur

Medische acupunctuur is een westerse benadering van acupunctuur die uitgaat van neurofysiologische concepten: een integratie van oosterse filosofie en westerse neurofysiologische wetenschap.

Westerse medische acupunctuur

Westerse medische acupunctuur is een therapeutische methode waarbij fijne naalden worden ingebracht op vastgestelde acupunctuurpunten. 

Met de huidige kennis van anatomie, fysiologie en pathologie is het traditionele acupunctuur model als het ware opnieuw gedefinieerd.

In dit nieuwe model zijn behandelaars ook niet langer gehouden aan de oude concepten zoals Yin /Yang, de circulatie van Qi en de vijf elementen.

 

Medische acupunctuur gaat ervan uit een onderdeel te zijn van de conventionele geneeskunde in plaats van te worden ingeschaald als een alternatief medisch systeem. Het werkt voornamelijk door het zenuwstelsel te stimuleren. Werkingsmechanismen omvatten lokale antidromische axonreflexen, segmentaal en extrasegmentaal neuromodulatie en andere effecten op het centrale zenuwstelsel.

 

Westerse medische acupunctuur in de conventionele zorg

Westerse medische acupunctuur wordt gebruikt door conventionele zorgverleners, meestal in de eerste lijn. Het kan effectief worden ingezet bij de behandeling van musculoskeletale pijn, inclusief myofasciale triggerpointpijn. Het is ook effectief voor postoperatieve pijn en misselijkheid.

 

Westerse medische acupunctuur rechtvaardigt een onbevooroordeelde evaluatie van zijn/haar rol in de moderne gezondheidszorg. Gestreefd wordt meer gevalideerd onderzoek te steunen en te faciliteren.

 

Competenties:

 • Kennis van de geschiedenis van de acupunctuur

 • Inleiding tot de traditionele acupunctuur

 • Klinische aspecten van de acupunctuur in het algemeen

 • Kennis van de veiligheidsmaatregelen (Protocol voor een veilige zorgomgeving en veilige acupunctuur uitvoering, audit)

 • Kennis van de werkingsmechanismen van acupunctuur bij pijnmodulatie

 • Kennis van de wetenschappelijke aspecten van acupunctuur

 

Vaardigheden:

 • Methodiek van puntselectie

 • Naaldtechnieken 

 • Ontspanningstechnieken

 • Microsysteem Acupunctuur 
   

Beheersen en kunnen uitvoeren van de behandeling van de meest gebruikte toepassingen van acupunctuur in:

 • Pijnsyndromen en analgesie

 • Myofasciale pijn

 • Faciale en tandheelkundige pijn

 • Palliatieve geneeskunde

 • Oncologie en onco-psychologie

 • Skeletomusculaire aandoeningen (onderste en bovenste extremiteit)

 • Veel voorkomende neurologische problemen en neuropathie

 • Veel voorkomende gynaecologische en verloskundige problemen

 • Veel voorkomende spijsverteringsproblemen

 • Veel voorkomende long- en ademhalingsproblemen

 • Trauma inclusief sportblessures 

Medische acupunctuur
Meer info?
Neem contact op. 
 • Medische acupunctuur
Praktische informatie

Duur opleiding

De opleiding bestaat uit:

 • een basismodule van 4 dagen.

 • verschillende vervolgmodules van 1-2 dagen

Minimum aantal deelnemers

15

Voor wie?
Artsen lid van NAAV, Vakgroep acupunctuur van de AVIG, BVGA, en de artsen van NVA. Ook de deelnemers die de basismodule medische acupunctuur hebben gevolgd en een certificaat hebben ontvangen, kunnen aan de nascholingen deelnemen.

KMO (sinds mei 2019)

Voor Vlaamse ondernemingen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van uw KMO-Portefeuille -

ons erkenningsnummer is DV.O234116

Meer informatie vindt u hier.

Opleidingsuren: verschilt per module (i.h.a. zes per lesdag)

Leerstof & docenten

De leerstof van de modules is ontwikkeld door leden van de Onderwijsraad. Dit zijn acupunctuurartsen aangesloten bij de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) en bij de vakgroep acupunctuur van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG).

Onderwijsraad

David Kopsky

Mischa Nagel

Dirk de Vries

Docenten hebben een ruime praktijkervaring.

Mischa Nagel - 30 augustus 2018

Tot mijn grote spijt heb ik moeten besluiten dat het zinloos is om de opleiding medische acupunctuur in Nederland verder te ontwikkelen.

Door gebrek aan ondersteuning door betrokken vakverenigingen -en stammenstrijd tussen dezen- werden mijn activiteiten in toenemende mate politiek van aard en dat is precies wat ik niet wilde. Voordat ik aan het opzetten van deze opleiding begon, had ik afgesproken dat juist dit bij mij weggehouden zou worden.

Te vaak dienden modules afgemeld te worden vanwege gebrek aan inschrijvingen maar in de hoop dat er toch iets in de acceptatie van medische acupunctuur zou veranderen. Dat de vakverenigingen in zouden zien welk doel de MMA-opleiding diende in het voortbestaan van het vak acupunctuur voor artsen. Helaas kreeg ik steeds meer de indruk hier alleen in te staan en dat ik aan het trekken was aan een dood paard.

Ook de beroepsgroep zelf lijkt niet in te zien dat acupunctuur in de huidige vorm steeds verder onder druk komt te staan. Ze lijkt te zijn vastgeroest is verouderde werkwijzen en normeringen die in de huidige vorm nooit aansluiting zal vinden in de medische zorg; laat staan in een klinische setting.

Voor kritische zelfreflectie lijkt amper ruimte te bestaan. De wetenschappelijke onderbouwing van medische acupunctuur was in Nederland juist ook bedoeld om jonge artsen enthousiast te maken en daarmee de beroepsgroep niet alleen te verdiepen maar ook te verbreden!

Ik betreur deze beslissing omdat het voor mij zonneklaar is dat medische acupunctuur in Nederland niet de status heeft die het verdient en dat veel patiënten daardoor een zorgvorm mislopen die zeer zou kunnen bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

Degenen die mij wel gesteund hebben ben ik dankbaar en juist door hen was het maken van deze beslissing niet eenvoudig. Ik heb de NAAV en de BMAS op de hoogte gesteld van mijn besluit in de -wellicht ijdele- hoop dat zij gezamenlijk alsnog een modus vinden om de opleiding vlot te trekken.