Farma H. Bruins.jpg
Cursus info

Duur: 200 minuten

Prijs 120 (0% BTW)

Incl. digitaal lesmateriaal, lunch en consumpties. 

(10% inschrijfgeld bij aanmelden)

​Accreditatie Procert 3 

Certificaatna behalen toets

KMO? Info

Inschrijven KMO optie  opleidingsuren DV.O234116

Cursus Farmacologie en Farmacognosie voor voetzorgverleners

Bij inschrijving aan deze opleiding aanvaardt u de  algemene voorwaarden​ van onze partner PediRoda.

Docent: Herman Bruins

Kennis van medicijnen

Voor een voetzorgverlener is het belangrijk iets te weten van medicijnen en de manier waarop deze werken in het lichaam. Naar het medicijngebruik van een cliënt wordt wel gevraagd bij de anamnese, maar niet iedereen is goed op de hoogte van de werking of mogelijke bijwerkingen.

Medicijngebruik heeft gevolgen voor de stofwisseling en de celdeling. Medicijnen kunnen dus ook bijwerkingen aan de huid en de nagels van de voet veroorzaken, iets waar voetzorgverleners mee te maken krijgen.

 

Farmacologie is een studie naar de interactie tussen levende wezens en de farmacologische stoffen die in de diagnostische, preventieve en curatieve geneeskunde gebruikt worden.

 

In deze cursus wordt uitgelegd wat de algemene bijwerkingen kunnen zijn van medicijnen op de cellen en organen in het lichaam en de invloed daarvan op huid en nagels.

In grote lijnen leert deze cursus deelnemers wat een medicijn met het lichaam doet en wat het lichaam met een medicijn doet.

 

Programma

  • Introductie

  • Farmacologie

  • Farmacodynamiek

  • Farmacokinetiek

 

Farmacodynamiek

Farmacodynamiek beschrijft hoe de werkingsmechanismen van het lichaam omgaan met een toegediend geneesmiddel of een werkzaam bestanddeel en de manier waarop het effect daarvan tot stand komt.

 

Farmacokinetiek

Farmacokinetiek beschrijft de interactie tussen de medicijnen (farmacologische stoffen) en de fysiologische processen in het lichaam. Deze processen zijn absorptie, distributie en eliminatie. De farmacokinetiek legt verbanden tussen deze processen in  de tijd en geeft met behulp van wiskundige formules weer hoe een geneesmiddel zich in het lichaam gedraagt. Deze formules leveren een bijdrage aan het inzicht in die processen en daarmee aan de kwaliteit van de medicamenteuze therapie.

 

Na deze cursus

  • Bent u in staat de verschillende subprocessen van de farmacokinetiek te onderscheiden.

  • Kent u de (werking van) de belangrijkste organen betrokken bij het uitscheiden van een geneesmiddel.

  • Bent u in staat een aantal belangrijke mechanismen van interacties te verklaren.

  • Weet u welke problemen kunnen ontstaan aan huid en nagels in relatie tot het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Herman Bruins, apotheker

De cursus Farmacologie wordt gegeven door Herman Bruins (1970).

Hij is werkzaam als salesmanager bij de farmaceutische groothandel

Pluripharm Distrimed en verantwoordelijk voor sales en consultancy

binnen de ziekenhuisapotheken. Hij was werkzaam als openbaar

apotheker tot 2017 (in het Medisch Centrum Hillegersberg) in

Rotterdam.

Tijdens zijn studie farmacie in Groningen heeft hij in de Verenigde

Staten onderzoek uitgevoerd aan de Yale University en is daar

gespecialiseerd in de neurochemie.

Tijdens zijn studie farmacie en de beroepsopleiding tot openbaar apothekerspecialist in Groningen heeft hij in de Verenigde Staten onderzoek uitgevoerd aan de Yale University en is daar gespecialiseerd in de neurochemie.

In zijn functie als bestuurslid van het Nederlands Nutraceutisch Genootschap (NNG) heeft hij aan een platform deelgenomen voor de wetenschappelijke discussie onder gezondheidsdeskundigen over nutraceutica (voedingsproducten met een of meerdere gezondheidseffecten).

Herman Bruins was tevens lid van de Raad van Advies van ZorgImpuls. Deze organisatie geeft onafhankelijk advies en praktische begeleiding aan eerstelijnszorgverleners in de regio Rotterdam. Daarnaast schreef Herman Bruins columns voor het blad Huisartsenservice.

Herman Bruins heeft deze cursus in het verleden ook gegeven en werd destijds door deelnemers als 'super-docent' omschreven.

logo Pediroda tbv combi certificaat.jpg

Cursus Farmacologie

 
Planning
 

Pediroda verzorgt administratieve en logistieke ondersteuning voor de cursussen van Mischa Nagel –

uw inschrijving zal door Pediroda worden afgehandeld.

 

Er zijn momenteel geen data beschikbaar. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

Cursus
Datum
Tijd
Locatie
Inschrijven

De laatste blogs van Mischa Nagel leest u hier: