Ons programma tot eind 2019.
Voor meer informatie klikt u op de links of de logo's hieronder.

Masterclass Oncologie

Begin 2020 goed met de Masterclass oncologie van Mischa Nagel geïnspireerd op en over de oorspronkelijke opleiding oncologisch voetzorgverlener OVV.

Eind januari en begin februari 2020 op zes locaties in Nederland en Vlaanderen.

Oncologie Masterclass.jpeg
Reacties 
OVV-Symposium
2019

"Het is fijn om een multidisciplinair congres te bezoeken, vooral betreffende het onderwerp oncologie, omdat veel zorgverleners elkaar aanvullen in de begeleiding."

 
Mischa's laatste blogs
leest u hier.
 
Agenda
 
Nieuwsbrief
Welkom 
Zoektocht naar het verbeteren van synergie tussen
geneeskunde en zorg

Geneeskunde en zorg zijn nauw aan elkaar verbonden. Geneeskunde zonder de juiste zorg is zeker bij chronisch zieke mensen ondenkbaar. Zorg zonder geneeskunde is ook niet voorstelbaar.

 

Mischa Nagel zoekt continu naar lacunes waar informatie over juist deze aansluiting ontbreekt en de synergie verbeterd kan worden. Bij de meeste informatie op deze website alsook in onze congressen, cursussen en opleidingen staat dit thema centraal.

 

Ik wens u veel leesplezier.

Mischa Nagel.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Voor welke beroepsgroepen wordt accreditatie aangevraagd?


We vragen standaard accreditatie aan bij Procert en BVV (voor Nederlandse resp. Vlaamse deelnemers). Dit is voldoende voor de meeste cursussen. Voor de OVV-opleiding is bovendien accreditatie toegekend bij KABIZ en St. ADAP. Voor congressen en sommige andere activiteiten kan ad-hoc accreditatie worden aangevraagd op basis van het onderwerp en mogelijke deelnemende beroepen. Deze aanvragen zijn zeker niet kosteloos en meestal moeten er tien deelnemers aangemeld zijn om zo'n verzoek financieel rendabel te maken. In het verleden hebben individuele deelnemers met succes na afloop een individueel accreditatieverzoek gedaan bij het secretariaat van hun beroepsvereniging. Naast toezending van uw certificaat van deelname (aanwezigheid) kunt u overwegen het programma (b.v. van onze website) mee te sturen.
Waarom verstrekt MischaNagel.nl het cursusmateriaal alleen online?


We proberen onze kosten zo laag mogelijk te houden om we een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Daarom publiceren we alle lesmateriaal alleen digitaal. Naast een duurzame bedrijfsvoering, stelt het ons ook in staat om direct aanpassingen en wijzigingen door te voeren, zo heeft u dus altijd het meest up-to-date materiaal (momenteel vindt de distributie plaats via het Dropbox product ‘showcase’).
Wat is Dropbox 'showcase'?


Showcase is een digitale omgeving die ons in staat stelt om presentaties, lesmateriaal en overige informatie te delen op een overzichtelijk en gebruikersvriendelijke manier. Toegang is exclusief voorbehouden voor deelnemers en/ of gecerticeerde of gediplomeerde voetzorgverleners. Vandaar dat u in de showcase moet inloggen met uw emailadres en een eigen wachtwoord dient te kiezen. Indien u dat wilt, kunt u toegang met een ander email adres aanvragen -b.v. als u al een Dropbox account heeft. Er is geen Dropbox-abonnement nodig om toegang te krijgen. Mocht het niet lukken om toegang te krijgen kan het helpen om uw browser software te updaten of een andere browser te gebruiken (b.v. Chrome, Firefox, Explorer, Safari). Ook kan het helpen om eerst een ander 'device' te gebruiken (bv laptop i.p.v. i-pad).
Wat wordt er bedoeld met 'borging' van de kennis?


Informatie die we verstrekken middels mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht is altijd geborgd; d.w.z. medisch en wetenschappelijk onderbouwd, ondersteund en gebaseerd op recente/ actuele publicaties en onderzoeken. Mischa beschikt over een wereldwijd verspreid netwerk van vermaarde medici om hem doorlopend van aanvullende antwoorden en inzichten voorzien. De OVV-opleiding staat onder toezicht van een Medical Advisory Board plus een Docentenraad.

 
ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

  • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl