Mischa Nagel

Medische voetzorg & oncologische zorg

Door omstandigheden werd Mischa Nagel (1965) op 25-jarige leeftijd gedwongen zijn studie geneeskunde te staken en het farmaceutische bedrijf van zijn familie te gaan leiden. Dit bedrijf ging later op in een van de grootste farmaceutische concerns van Nederland. In het verlengde van deze bedrijfsactiviteiten startte Mischa in 1999 Supplement BV. Deze organisatie had als doel kennis over complementaire behandelwijzen te delen met artsen, therapeuten en patiënten.


De Medische Voet
Daarnaast gaf Supplement BV het vakblad ‘De Medische Voet’ uit dat zich richtte op medische voetzorg. In combinatie met de website en sociale media groeide dit tijdschrift sinds 2008 uit tot het belangrijkste kennisplatform voor medisch voetzorgverleners. Het tijdschrift werd zowel in de Nederlandse als de Franse taal uitgebracht.

Supplement BV heeft helaas de crisis niet overleefd en moest eind november 2017 haar deuren sluiten. Mischa Nagel maakte in maart 2018 een doorstart waarin enkele succesvolle activiteiten zijn meegenomen.
 

Expertise in healthcare
Mischa Nagel heeft als spreker en panellid deelgenomen aan verschillende internationale congressen over gezondheidszorg en is in Nederland een gerespecteerd en gewaardeerd docent, vooral als het voetzorg betreft. In het buitenland is hij een gevraagd spreker op congressen met als thema 'Integrative Oncology'. In maart 2012 leidde hij een groep van 30 artsen rond op het Memorial Sloan Kettering om hen te laten zien hoe Integrative Oncology een onderdeel uitmaakt van de zorg van de patiënt.

Oncologische voetverzorging
In 2011 was Mischa Nagel de eerste die het opviel dat er voor kankerpatiënten niets geregeld is voor voetproblemen als gevolg van de behandeling van kanker. Samen met zes specialisten heeft hij een curriculum opgezet voor voetverzorging bij kankerpatiënten. In 2013 werd het lesprogramma Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) in Nederland geïntroduceerd.

 

Deelnemers kunnen inmiddels stages lopen op 66 oncologische afdelingen in Nederland. In 2016 is de opleiding ook in België gestart en eind 2018 zal deze opleiding ook in New York worden gegeven. Mischa Nagel is als moderator en docent verbonden aan deze opleiding

In 2015 gaf Mischa als enige niet-wetenschapper een presentatie over voetproblemen als gevolg van kankerbehandelingen tijdens het vierde dermato-oncology symposium in New York. Dit is een jaarlijks internationaal congres voor oncologen om hen te onderwijzen in huidproblematiek. Direct hierna verscheen een wetenschappelijk artikel van zijn hand dat werd gepubliceerd in ‘The ASCO POST’ (editie december 2015) over hetzelfde thema. The ASCO POST is het vaktijdschrift van The American Association of Clinical Oncology. In November 2018 was hij mede auteur van een “review” over voetzorg in de oncologie van het “peer reviewed” american journal of podiatry medicine (Lacouture ME, Kopsky DJ, Lilker R, Damstra F, van der Linden MHM, Freites-Martinez A, Nagel MPM J Am Podiatr Med Assoc 2018 Nov; 108(6):508-516.)

In 2019 zal Mischa Nagel op diverse podia presentaties geven. Op 15 juni zal hij het vijfde OVV symposium organiseren en leiden met als speciale gastspreker professor Mario Lacouture uit New York. Hij komt op speciale uitnodiging van Mischa Nagel om vanuit zijn autoriteit aan te geven hoe belangrijk goede voetzorg is bij kankerpatiënten.

 

In 2019 zullen ook de resultaten worden gepubliceerd van een observationele studie over de toepasbaarheid van pre orthopedisch schoeisel bij kankerpatiënten met handvoet syndroom graad 2. Dit syndroom komt voor als gevolg van chemotherapie en kan leiden tot volledige immobiliteit en heeft daarmee grote invloed op kwaliteit van leven. Mischa’s observaties laten zien dat er met juist schoeisel een verbetering van maar liefst 31% kan optreden bij deze klacht. Deze resultaten zouden een opstap zijn naar een internationale klinische studie.

Medische Acupunctuur

In 2018 en 2019 ontwikkelt Mischa o.a. samen met de BMAS (British Medical Acupuncture Society) een opleiding voor medisch-acupunctuur arts. Deze alleen voor artsen toegankelijke opleiding wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse arts & acupunctuur vereniging NAAV en andere vakverenigingen. Het doel van deze opleiding is om een zodanig curriculum te maken waarbij acupunctuur een onderdeel is van onze gezondheidszorg en dat daarmee ook de toegankelijkheid groter wordt. 

Bibliografie

  • Schimmels (isbn 978-90-823943-1-3)

  • Fytofacts (isbn 978-90-823943-4-4)

  • Ken je Feiten (isbn 978-90-823943-0-6)

  • Diabetes & Voeten (isbn 978-90-823943-9-9)


Verder verschenen van zijn hand veel artikelen voor zowel nationale als internationale vakbladen.

Contactformulier

Cursussen
Medische voetzorg

Voor de applicatie van medische voetzorg biedt Mischa Nagel verschillende cursussen aan.
 

Bekijk het overzicht cursussen medische voetzorg

Opleidingen
Oncologische voetzorg

Voor specialisatie in oncologische voetzorg biedt Mischa Nagel 2 volledige opleidingen aan.
 

Bekijk het aanbod opleidingen oncologische voetzorg

Opleiding
Medische Acupunctuur

In samenwerking met the British Medical Acupuncture Society heeft Mischa Nagel een curriculum opgezet

voor artsen en specialisten die medische acupunctuur aan hun interventiespectrum willen toevoegen. 

Bekijk de opleiding medische acupunctuur

  • Facebook Social Icon
Mischa Nagel
Zorgspecialist

© 2019 MischaNagel.nl i.s.m. Production Office