Beleidsmedewerker van IKNL

Trudy Kolman

Trudy Kolman is beleidsmedewerker van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In deze functie is zij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de DVO. Digitale Verwijsgids Oncologie. Deze verwijsgids is zowel voor de kankerpatiënt die op zoek is naar gespecialiseerde ondersteuning als voor het oncologische team om patiënten te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners in de oncologie.

  • Facebook Social Icon
Mischa Nagel
Zorgspecialist

© 2019 MischaNagel.nl i.s.m. Production Office