PhD/ PT - senior researcher Reade / VUmc Dept Rehabilitation Medicine

Marike van der Leeden

Marike heeft op basis van een uitvoerig onderzoekstraject algemene aanbevelingen geformuleerd over de voetzorg die verleend zou moeten worden aan reumapatiënten. Provoet, de NVvP en NVOS hebben bijgedragen om deze studie mogelijk te maken. De aanbevelingen zijn nog niet omgezet in hoe de voetzorg voor reumapatiënten daadwerkelijk zal worden ingericht. Dat is uiteindelijk iets waar de zorgverzekeringen, de vakverenigingen en de minister over moeten besluiten.

Wanneer u Marike ‘s aanbevelingen goed begrijpt, krijgt u echter wel een goed inzicht in de mogelijkheden die daardoor kunnen ontstaan en welke kansen er wellicht voor u liggen. Tijdens komende ledenvergaderingen -waar over beleidsvoorstellen moet worden gestemd- kunt bijdragen op basis van heldere informatie en feiten en ook uw stemgedrag daardoor bepalen.
Het inrichten van de voetzorg voor reumapatiënten is namelijk nog steeds een lopend proces. Het is van groot belang dat de voetzorg voor de reumapatiënt zo inzichtelijk mogelijk is.

Er is een leidraard geschreven voor op komst zijnde richtlijnen aan voor voetzorg aan reumapatiënten. Wat gaat dit concreet voor u betekenen? Hoe kunt u deze richtlijnen het beste in uw praktijk invoeren?

ACTIVITEITEN

Opleidingen/ Cursussen

Congressen

Voetzorgplus

  • Mischa Nagel's Collectie

Mischa Nagel
Zorgspecialist
OVERZICHT
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn

© 2020 MischaNagel.nl