Voetchirurg

Jan Willem Louwerens

Humbert Buur

Jan Willem Louwerens is de eerste voltijds voetchirurg in Nederland, en hij werkt op de afdeling orthopedie van de St Maartenskliniek in Nijmegen. Hij is voorzitter van de “Foot and Ankle Reconstruction Unit”. Jonge orthopeden en arts-assistenten worden hier opgeleid in de voetchirurgie.

Per jaar worden meer dan 1000 operaties aan de voet en enkel uitgevoerd met speciale focus op de meer complexe pathologie, zoals neuromusculaire aandoeningen, sequela van niet-gelukte operaties, degeneratieve platvoet, enkelprothesiologie, reumatoïde artritis en posttraumatische problemen.

Van 2006 tot 2010 was Louwerens voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse orthopedische Vereniging (NOV) en van 2007 tot 2010 was hij lid van het bestuur van het NOV als wetenschappelijk secretaris.

 

Louwerens was van 1997-2008 oprichter en voorzitter van de Dutch Orthopaedic Foot and Ankle Association (tegenwoordig Dutch Foot and Ankle Society) en werd hiervan in 2012 tot ere-lid benoemd.